Parenteel van Auke Bouwes


 
I.1    Auke Bouwes, geboren ca 1722 (gezindte: hv), overleden aug-1802 te Balk, wonende te Wyckel.
Gehuwd voor de kerk op 24-11-1748 te Wijckel, Gaasterland met Dieuwke MARTENS, geboren ca 1724, overleden op 26-08-1790 te Wijckel, wonende te Wyckel, dochter van Martens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marten Aukes ZONSMA (zie II.1).

II.1    Marten Aukes ZONSMA, werkman, geboren 1750 te Oudemirdum (gezindte: rk), overleden op 17-11-1814 te Oudemirdum. Noot: In de akte van het overlijden van Marten (Aukes) Sonsma, staat vermeld, dat hij nalaat 3 kinderen en 3 kindskinderen; t.w. Auke, Jantie en Janke en de 3 oudste kinderen van Auke: Neeltje, Hendrikje en Johannis, overgenomen uit akte 1811
Voor ons, Baljuw benevens het Gemeente-Bestuur van Gaasterland, waarnemende de functie van Maire in de Gemeente Balk, Canton Lemmer, Arroundissement Sneek, Departement Vriesland, gecompareerd zijnde --- Marten Aukes Zonsma ---
wonende te Oudemirdum heeft dezelve verklaard, dat hij aanneemt den naam Zonsma voor Familie-Naam, en dat hij heeft volgende zonen dogters, Kleinzonen en Kleindogters, namelijk Auke, oud negen en twintig jaren; Jantien, oud vijf en twintig jaren, beide wonende te Oudemirdum; en Janke Martens, oud drie en twintig jaren, wonende te Scharl; en Neeltie, oud vier jaren; en Hendrikje, beide kinders van Auke gemeld. En heeft deze met ons niet vertekend, als verklaard hebbende niet te kunnen schrijven:
den 21 December 1811.
(get) R. Baukema (get) F. Reneman, zoon van Auke Bouwes (zie I.1) en Dieuwke MARTENS.
Gehuwd voor de kerk op 19-04-1779 te Bakhuizen met Neeltje (Jans) Johannes, 29 jaar oud, naaister, geboren op 24-02-1750 te Harich, overleden voor 1811 te Oudemirdum, dochter van Johannes (Jans) en Jantje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Marten SONSMA, geboren op 08-10-1780 te Oudemirdum, overleden voor 1811.
   2.  Janke Martens SONSMA, geboren op 08-10-1780 te Oudemirdum, overleden voor 1788 te Oudemirdum.
   3.  Auke Martens SONSMA (zie III.3).
   4.  Jantieje (Jantie) Martens SONSMA (Zonstra) (zie III.6).
   5.  Janke Martens SONSMA (Zonsma) (zie III.8).

III.3    Auke Martens SONSMA, slachter, tapper, geboren op 30-08-1782 te Oudemirdum, overleden op 31-03-1829 te Oudemirdum op 46-jarige leeftijd, uit de geboorteakte van 04-02-1813.
In het jaar een duizend acht honderd en dertien, den vierden der maand Februarij des voordemiddags ten elf uren, is voor ons Maire, Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente Balk, Canton Lemmer, Departement Vriesland, gecompareerd: Auke Martens Sonsma, oud dertig jaaren, werkman, wonende in nummer tien te Oudemirdum, welke ons een kind van het mannelijk geslacht heeft voorgesteld, op heden den vierden dezer maand Februarij, des vroegen morgens ten vier uuren, uit hem Declarant en Getties Johannis Koehoorn deszelfs huisvrouwe geboren, en aan hetwelk hij verklaard heeft de voornaam van Johannis te willen geven.
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Rommert Hendrik Klif, oud veertig jaaren, huisman, wonende in nummer dertien te Oudemirdum, en van Jouwke Reins Bouwma, oud zeven en dertig jaaren, huisman, woonende in nummer zestien mede te Oudemirdum, en hebben de vader en Getuigen deze Acte van geboorte, nadat hun dezelfde was voorgelezen nevens ons ondertekend.
(get) Auke Martens Sonsma (get) F. Reneman
(get) Rommert Hindriks Kliff
(get) Jouke Reins Bouma
------------------------
Notificatie:
De schrijfwijze van de Familie-Naam "Zonsma" door de Baljuw in de akte van naam-aanneming van 21 dev.1811 is niet juist geweest, wat niet direct is geconstateerd, omdat "pake" Marten Aukes niet kon lezen noch schrijven.
Bij de allereerste akte, welke in de registers van de burgerlijke stand moest worden ingeschreven is dit onmiddellijk gecorrigeerd. Op 4 febr.1813 n.l. deed "zoon" Auke Martens aangifte van de geboorte van een zoon Johannis en heeft als Familie-Naam "Sonsma" laten opnemen in de akte van geboorte en zelf ook zo zijn handekening daaronder neergeschreven. Deze schrijfwijze is daarna ook in volgende akten gevolgd.
Verschil in schrijfwijze van naam of woord kwam de eerste tijd veel voor, omdat het gesprokene zonder meer werd opgeschreven (de tijd van pasje of legitimatiebewijs bestond nog niet!), zoals dit in het gehoor klonk; veelal dus het geval bij letters als: f en v, g en ch, s en z. Friesland werd toen ook geschreven als Vriesland. Zoon van Marten Aukes ZONSMA (zie II.1) en Neeltje (Jans) Johannes, naaister.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 15-07-1806 te Bakhuizen met Gettje (Gertje) Johannis KOEHOORN (Geertje), 22 jaar oud, winkeliersche, geboren op 05-07-1784 te Harich, gedoopt (rk) op 05-07-1784 te Balk, overleden op 12-07-1829 te Oudemirdum op 45-jarige leeftijd, dochter van Johannes (Johannis) Beernts KOEHOORN en Sietske Hendriks WIELSTRA (Walstra).
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Aukes (Zonsma) (zie IV.2).
   2.  Hendrikje Aukes (zie IV.4).
   3.  Johannes Aukes (zie IV.5).
   4.  Marten Aukes (zie IV.8).
   5.  Sytze Aukes, timmermansknecht, geboren op 11-05-1820 te Oudemirdum, overleden op 15-08-1843 te M+Bakhuizen op 23-jarige leeftijd, in de Bakhuistervaart bij de molen verdronken.
   6.  Dieuwke Aukes, geboren op 07-10-1823 te Oudemirdum, Gaasterland, overleden op 09-05-1829 te Oudemirdum, Gaasterland op 5-jarige leeftijd.

IV.2    Neeltje Aukes SONSMA (Zonsma), dienstmeid, geboren op 07-12-1807 te Oudemirdum, overleden op 03-11-1874 te Laaxum op 66-jarige leeftijd, dochter van Auke Martens SONSMA (zie III.3) en Gettje (Gertje) Johannis KOEHOORN (Geertje), winkeliersche.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-06-1833 te Koudum, Hemelumer, Oldeferd met Johannes Harmens VOGELZANG, 36 jaar oud, visser, geboren op 28-09-1796 te Scharl, overleden op 11-04-1862 te Laaxum, Hemelumer Oldeferd op 65-jarige leeftijd, zoon van Harmen Jans VOGELZANG en Geeske (Geertske) Jans KROL (Krul).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen, geboren op 19-05-1834 te Hemelumer, Oldeferd, overleden op 16-07-1872 te Hemelumer, Oldeferd op 38-jarige leeftijd, gehuwd.
   2.  Geertje (Getje), geboren op 17-05-1836 te Laaxum, Hemelumer, Oldeferd (gezindte: rk), overleden op 14-06-1893 te Makkum, Wonseradeel op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-11-1859 te Hemelumer, Oldeferd met Ate Jozephs MACHIELSEN, 28 jaar oud, geboren op 31-08-1831 te Wonseradeel, overleden op 08-12-1874 te Wonseradeel op 43-jarige leeftijd, 6 kinderen.
   3.  Geeske Johannes, geboren op 01-02-1839 te Scharl, Gaasterland, overleden op 28-05-1919 te Mirns en Bakhuizen, Gaasterland op 80-jarige leeftijd, weduwe.
   4.  Dieuwke, geboren op 06-04-1842 te Hemelumer Oldeferd. Scharl.
Overleden op 17-10-1916 te Mirn en Bakhuizen, Gaasterland op 74-jarige leeftijd, weduwe.
   5.  Auke Johannis (zie V.6).

V.6    Auke Johannis VOGELZANG, visser te Laaxum, geboren op 17-10-1845 te Scharl, Hemelumer, Oldeferd, overleden op 15-09-1926 te Hemelumer, Oldeferd op 80-jarige leeftijd, zoon van Johannes Harmens VOGELZANG, visser, en Neeltje Aukes SONSMA (Zonsma) (zie IV.2).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-05-1874 te Hemelumer Oldeferd, gehuwd voor de kerk op 24-05-1874 met Froukje Gerlofs de VRIES, 25 jaar oud, geboren op 06-09-1848 te Balk, Bakhuizen, overleden op 24-11-1921 te Hemelumer, Oldeferd op 73-jarige leeftijd, dochter van Gerlof Hendriks de VRIES en Hendrikje Arents HAARSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmke (zie VI.1).

VI.1    Harmke VOGELZANG, vissersdochter, geboren op 09-06-1885 te Scharl, overleden op 30-09-1967 te Bakhuizen op 82-jarige leeftijd, dochter van Auke Johannis VOGELZANG (zie V.6) en Froukje Gerlofs de VRIES.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-05-1916 te Balk, Gaasterland met Sietze Aukes SONSMA, 28 jaar oud (zie VI.25). In 1915 wordt de bakkerij van Pieter Roskam in Harich gekocht. De slagerij van Gijsbert Haarsma aan het Oosteinde 32 te Balk wordt in 1925 aangekocht. Omdat zoon Auke, in 1955 geëmigreerd naar Amerika, het niet zag zitten de slagerij over te nemen wordt in 1955 de slagerij aan de Meerweg overgenomen door Piet de Winter. Sietze Sonsma verhuisd naar een woon-winkelpand aan de van Swinderenstraat, maar blijft, ondanks zijn leeftijd van 67 jaar, als knecht werken bij Piet de Winter om de bestellingen in het dorp op te nemen.
Sietze Sonsma wordt in 1960 met zijn vrouw opgehaald door hun zoon Augustinus om in Californië vakantie te vieren. (zie de Leeuwarder Courant van 11 november 1960.)
Meer over de notariële aktes zie http://www.langsdeluts.nl/Meerweg%207.html
.
Uit dit huwelijk:
   1.  Auke (zie VII.1).
   2.  Froukje (zie VII.4).
   3.  Augustinus (Tinus), reisbureau-ondernemer, geboren op 25-08-1921 te Harich, overleden op 16-03-1975 te Bellflower, Californië, USA op 53-jarige leeftijd, begraven te California, USA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-10-1948 te Balk, Gaasterland met Baukje (Beatrix) BRUINSMA, 24 jaar oud, organis.-medewerker, geboren op 03-11-1923 te Harich (gezindte: rk), overleden op 30-01-2014 te Leeuwarden op 90-jarige leeftijd, begraven op 04-02-2014 te Long Beach [Californië], dochter van Klaas BRUINSMA, winkelman, en Aaltje Douwes HOMMA. Noot: Na 7 jaar in Leeuwarden bij reisbureau Lissone Lindeman te hebben gewerkt, wilde "Tinus" iets anders voor zich zelf beginnen. De kans daartoe zag hij niet hier maar in Amerika, zodat hij mei 1952 met "Baukje" de reis ondernam: per boot naar New York en vandaar met de bus (Grey-Hound) dwars door de Ver. Staten naar Californië, onderweg zich oriënterend omtrent het land en de mogelijkheden. Na enige pogingen in de handel, bleek de wenselijkheid zich toch weer in het reiswezen te begeven om na enige jaren daarin zelfstandig ondernemer te worden. Beide waren zij daarin met succes werkzaam en het doel was volledig bereikt, toen in 1970 een eigen kantoor gereed kwam en in gebruik genomen in Bellflower, gelegen ten zuiden van Los Angeles, tussen deze stad en het zuidelijker gelegen Long Beach; afstand tot elk van deze steden ongeveer 10 a 15 km.
Door het overlijden van "Tinus" kwam hieraan een abrupt einde en zijn vrouw oordeelde het na verloop van enige tijd beter, de zaak met een vrij groot aantal personeelsleden volledig af te stoten en zelf weer naar Nederland terug te keren, na 25 jaar in Californië gewoond en gewerkt te hebben.
{Zij is later gehuwd op 53-jarige leeftijd op 09-09-1977 te Balk, Gaasterland met Alexander (Alex) MULDER, 53 jaar oud, juwelier, geboren op 26-08-1924 te Leeuwarden, overleden 2000, woonplaats Leeuwarden.}
   4.  Johannes (zie VII.7).
   5.  Christina, geboren op 11-09-1927 te Balk, Gaasterland, overleden op 27-05-1928, 259 dagen oud.

VII.1    Auke SONSMA, slager te Balk, geboren op 07-04-1917 te Harich, overleden op 12-12-1982 te Bellflower, Californië, USA op 65-jarige leeftijd, zoon van Sietze Aukes SONSMA (zie VI.25) en Harmke VOGELZANG (zie VI.1).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-05-1948 te Lemmer, Lemsterland met Geertruida STERK, 21 jaar oud, vissersdochter, geboren op 12-05-1927 te Lemmer, overleden 2007, dochter van Klaas STERK, visser, werkman, visventer, palingroker, vishandel in de Schans, en Maria de JONG, woonplaats Bellflower Californië USA.
Noot: Het gezin emigreerde in 1955 naar de Ver. Staten van Noord Amerika, omdat Auke het mede gelet op zijn gezin, niet meer zag zitten in de slagerij van zijn vader te Balk en zoals zovelen in de na-oorlogse jaren de toekomst meende te moeten zoeken in Amerika, daartoe gedreven door zowel economische als ideële motieven. Het grote land, dat ook nu weer bij velen het beeld opriep, -evenals de 19e eeuw het beschreef en bezong-, van "Amaerika, dou lân fan dream en winsken", al wist men wel, dat het niet meer het ELDORADO was van de vroegere goudzoekers; hiervoor waarschuwden ook Tinus, een jongere broer van Auke, en diens vrouw. Zij waren 3 jaar eerder ook geëmigreerd naar Californië. (zie verderop bij Augustinus).
Auke vestigde zich met zijn vrouw en toen nog 4 kinderen ook in de staat Californië, in de plaats Bellflower, iets ten zuiden van Los Angeles; daar hebben zij nog 2 kinderen gekregen. Auke is daar als loonslager werkzaam geweest tot zijn overlijden. Zijn vrouw en kinderen wonen daar ook nu nog, voor zoveel zij niet naar elders zijn door-ge-emigreerd.

Uit dit huwelijk:
   1.  Sietze (Donald (USA)) (zie VIII.1).
   2.  Maria Anna (Mary) (zie VIII.4).
   3.  Klaas Augustinus (zie VIII.5).
   4.  Augustinus Johannes (zie VIII.7).
   5.  William, accountant, geboren op 18-10-1958 te Bellflower (USA).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-06-1984 te Encino (Californië USA) met Barbara Lynn BAYER, woonplaats Northridge (Californië USA).
   6.  Tony, geboren op 28-01-1960 te Bellflower (USA).

VIII.1    Sietze (Donald (USA)) SONSMA, financier, bankier, geboren op 14-08-1949 te Balk, zoon van Auke SONSMA (zie VII.1) en Geertruida STERK, vissersdochter.
Gehuwd 1976 met Anna (Ann) VASQUES, geboren op 13-12-1954 te Cuba, woonplaats Downey - Bellflower (Californië USA).
Uit dit huwelijk:
   1.  Steven, geboren op 27-12-1975.
   2.  Carr-Ann, geboren op 08-09-1977.

VIII.4    Maria Anna (Mary) SONSMA, geboren op 23-04-1951 te Balk, dochter van Auke SONSMA (zie VII.1) en Geertruida STERK, vissersdochter.
Gehuwd 1975 met Randy HARTSHORN, contactman bij bank, geboren op 18-01-1948 te Californië, woonplaats Sao Paulo (Brazilië).
Uit dit huwelijk:
   1.  Thimothy, geboren op 06-09-1978.
   2.  Christopher, geboren op 04-08-1980.

VIII.5    Klaas Augustinus SONSMA, inseminator, geboren op 09-03-1953 te Balk, zoon van Auke SONSMA (zie VII.1) en Geertruida STERK, vissersdochter.
Gehuwd 1974 met Terry BARRON, geboren op 24-05-1955 te Californië, woonplaats Chino (Californië USA).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicky, geboren op 25-03-1976.
   2.  Jennifer, geboren op 01-06-1977.

VIII.7    Augustinus Johannes SONSMA, assistent financier, geboren op 13-11-1954 te Balk (FR), zoon van Auke SONSMA (zie VII.1) en Geertruida STERK, vissersdochter.
Gehuwd 1978 met Susan MC CABE, geboren op 02-02-1958 te Downey Californië USA, woonplaats Downey-Bellflower (Californië USA).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bryan, geboren op 28-05-1980.
   2.  Kelly, geboren op 13-09-1981.

VII.4    Froukje SONSMA, slagersdochter, geboren op 23-03-1919 te Harich, overleden, dochter van Sietze Aukes SONSMA (zie VI.25) en Harmke VOGELZANG (zie VI.1).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-11-1949 te Balk, Gaasterland met Klaas BLEEKER, 31 jaar oud, kapper, geboren op 12-07-1918 te Bakhuizen, overleden op 25-09-1988 te Eindhoven op 70-jarige leeftijd. Boxtel, zoon van Wybe (Wiebe) BLEEKER, kapper, caféhouder, en Yfke GERRITSMA, woonplaats Boxtel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wiebe, geboren op 08-10-1950.
   2.  Sietse, geboren op 11-07-1952.
   3.  Harmina, geboren op 08-09-1953.
   4.  Gerrit, geboren op 11-06-1957.
   5.  Augustinus, geboren op 03-06-1965.

VII.7    Johannes SONSMA, hfd. vertegenwoordiger, geboren op 28-12-1923 te Harich, zoon van Sietze Aukes SONSMA (zie VI.25) en Harmke VOGELZANG (zie VI.1).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 05-01-1949 te Leeuwarden met Wilhelmina Regina HOEBEN, 22 jaar oud, verpleegkundige, geboren op 11-08-1926 te Leeuwarden, overleden op 25-08-1975 te Boxtel op 49-jarige leeftijd, dochter van Gerardus HOEBEN, handelaar, koopman, en Susanna Gerarda SWART.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 02-02-1976 te Boxtel met Yfke BLEEKER, 44 jaar oud, telexiste, geboren op 03-04-1931 te Bakhuizen, dochter van Wybe (Wiebe) BLEEKER, kapper, caféhouder, en Henderina (Hendrika) ADEMA, woonplaats Boxtel.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerardus (zie VIII.17).
   2.  Hermanus Wilhelmus M. (zie VIII.19).
   3.  Sidonius Johannes M. (zie VIII.21).

VIII.17    Gerardus SONSMA, bouwvakker, geboren op 14-12-1949 te Leeuwarden, zoon van Johannes SONSMA (zie VII.7) en Wilhelmina Regina HOEBEN, verpleegkundige.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21-03-1981 te 's Hertogenbosch met Gabriële Maria WEYERS, 22 jaar oud, kantinebeheerster, geboren op 19-09-1958 te Essen (Dld), dochter van Theodor Helmut WEYERS en Gertrud Maria BOBBERT, woonplaats 's Hertogenbosch.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michel, geboren op 18-09-1981 te Den Bosch.

VIII.19    Hermanus Wilhelmus M. SONSMA, ambt. gem. verv. bedr. Utr. Geboren op 22-03-1951 te Leeuwarden, zoon van Johannes SONSMA (zie VII.7) en Wilhelmina Regina HOEBEN, verpleegkundige.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-07-1971 te IJsselstein (Utr) met Johanna Barbera STEKELENBURG, 19 jaar oud, geboren op 15-03-1952 te IJsselstein (Utr), dochter van Johannes G. (Jo) STEKELENBURG en Margaretha M. (Greet) WESTERHOUT, woonplaats IJsselstein (Utr).
Uit dit huwelijk:
   1.  Patricia, geboren op 20-10-1975 te IJsselstein (Utr).
   2.  Joyce, geboren op 23-03-1977 te IJsselstein (Utr).

VIII.21    Sidonius Johannes M. SONSMA, ambtenaar kadaster, geboren op 22-03-1951 te Leeuwarden, zoon van Johannes SONSMA (zie VII.7) en Wilhelmina Regina HOEBEN, verpleegkundige.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-12-1971 te Vianen met Cornelia Adriana RUIS, 22 jaar oud, adm. medewerkster, geboren op 16-03-1949 te Utrecht, dochter van Cornelis Adrianus RUIS en Anna Maria ALTHOF, woonplaats Nieuwegein.
Uit dit huwelijk:
   1.  Remco, geboren op 04-08-1976 te Utrecht.

IV.4    Hendrikje Aukes SONSMA, dienstmeid, geboren op 13-02-1810 te Oudemirdum, overleden op 29-05-1842 te M+Bakhuizen op 32-jarige leeftijd, dochter van Auke Martens SONSMA (zie III.3) en Gettje (Gertje) Johannis KOEHOORN (Geertje), winkeliersche.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-01-1838 te Balk met Roelof Pieters JONGSTRA, 23 jaar oud, slagter, werkman, geboren op 17-09-1814 te Sloten, overleden op 18-08-1876 te Ruigahuizen op 61-jarige leeftijd, zoon van Pieter Roelofs JONGSTRA en Dieuwke (Djewke) Foekes LANDMAN. {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-10-1836 te Balk met Oeke Hessels BOUMA, 32 jaar oud, geboren op 23-10-1803 te Mirns en Bakhuizen, gedoopt (rk) op 23-10-1803 te Bakhuizen, overleden op 15-05-1837 om 09.00 uur te Gaasterland op 33-jarige leeftijd, dochter van Hessel Reins BOUMA en Tjerken JOHANNES. Hij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-08-1843 te Doniawerstal met Grietje Luitzens JANS, 39 jaar oud, geboren op 10-02-1804 te Tjerkgaast, gedoopt (rk) op 10-02-1804 te Doniawerstal, overleden op 21-11-1883 te Sloten op 79-jarige leeftijd. Ook als Grietje Luitzens Brouwer.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Auke, geboren op 15-01-1839 te Gaasterland, overleden op 22-05-1913 te Gaasterland op 74-jarige leeftijd, verdere gegevens ontbreken, was gehuwd.
   2.  Jan, geboren op 03-07-1841 te Gaasterland, overleden op 30-11-1936 te Opsterland op 95-jarige leeftijd, verdere gegevens ontbreken, weduwnaar.

IV.5    Johannes Aukes SONSMA, timmerman, landbouwer, geboren op 04-02-1813 te Oudemirdum, overleden op 30-01-1870 te Kolderwolde, Hemelumer Oldeferd op 56-jarige leeftijd, zoon van Auke Martens SONSMA (zie III.3) en Gettje (Gertje) Johannis KOEHOORN (Geertje), winkeliersche.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 23-04-1842 te Koudum met Hendrina Dirks KEMPE, 25 jaar oud, geboren op 30-10-1816 te Oudega, overleden op 13-07-1844 te Oudega op 27-jarige leeftijd, dochter van Durk (Dirk) Hendriks KEMPE, veenbaas, en Hinke Aukes TERPSTRA.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 04-09-1845 te Koudum. Koudum gem. Hemelumer Oldeferd Nrdw. Echtgenote is Albertje Johannes van der BLES, 23 jaar oud, turfmakersdochter, boerin, geboren op 19-08-1822 te Oudega, overleden op 19-03-1888 te Kolderwolde op 65-jarige leeftijd, in huw akte van zoon Auke staat als moeder "Albertje Aukes Sonsma", dochter van Johannes Bernardus van der BLES en Maria Catharina Elizabeth LYNES (Lijnes, Lenes, Lienes).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Auke Johannis, geboren op 15-12-1843 te Oudega, overleden op 19-12-1844 te Oudega op 1-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Johannes (John) Johannis (zie V.11).
   3.  Geertje Johannis (zie V.14).
   4.  Elisabeth Johannis, geboren op 21-10-1852 te Oudega, overleden op 03-07-1861 te Oudega op 8-jarige leeftijd.
   5.  Auke Johannes (zie V.16).
   6.  Sytze Johannis, landbouwer te Kolderwolde, geboren op 27-08-1855 te Oudega, overleden op 13-11-1918 te Bolsward op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 31-10-1903 te Bolsward met Baukjen van der WEIDE, 48 jaar oud, huishoudster, geboren op 04-11-1854 te Nijland, overleden op 04-03-1926 te Bolsward op 71-jarige leeftijd.
   7.  Geert Johannis, geboren op 07-09-1858 te Oudega, overleden op 04-10-1860 te Oudega op 2-jarige leeftijd.
   8.  Elisabeth Johannis (zie V.22).
   9.  Hendrikje Johannis, geboren op 04-01-1864 te Kolderwolde, overleden op 07-03-1864 te Kolderwolde, 63 dagen oud.
   10.  Johannes Johannis, geboren op 09-06-1870 te Kolderwolde, overleden op 12-06-1870 te Kolderwolde, 3 dagen oud.

V.11    Johannes (John) Johannis SONSMA, kastelein, landbouwer, geboren op 30-06-1848 te Oudega, Hemelumer Oldeferd, overleden op 16-08-1902 te Remsen, (Iowa), USA op 54-jarige leeftijd, zoon van Johannes Aukes SONSMA (zie IV.5) en Albertje Johannes van der BLES, turfmakersdochter, boerin.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-05-1875 te Balk, Gaasterland met Jaike (Mary) BERGSMA, 24 jaar oud, landbouwersdochter, geboren op 24-03-1851 te Harich, Oudemirdum, overleden op 17-03-1936 te Remsen, Iowa, USA op 84-jarige leeftijd, in de USA Mary, dochter van Andries Jans BERGSMA en Joukjen Lammerts de JONG. Noot: Op 1 mei 1894 vertrok dit gezin, vader, moeder, 2 zoons en 2 dochters (3 kinderen waren al jong overleden_ vanuit Workum naar de "United States of America" USA. Van huis uit boer, maar door de tijdsomstandigheden vele jaren kastelijn, hield Johannes het hier voor gezien door de al jaren heersende crisis:."earts boer, dan kastlein en dan .." zo luidden de eerste woorden van een toen bekend fries rijmpje. Zij vestigden zich in de staat Iowa in de buurt van het plaatsje Remsen. Een gebied nog vrijwel on-ontgonnen met savannen en prairies. Misschien nog gebruik makend van een wet van 1862, waarbij een beginnend boer 65 ha land vrij ter beschikking kreeg om die in cultuur te brengen. Amerika wilde daardoor en door de snelle technische ontwikkelingen in de landbouw door gebruik van dors-, bind- en maaimachines (merk:Mc.Cormick; ook hier later bekend) de productie en export van granen sterk opvoeren. De oorzaak van de grote crisis in Europa en in agrarisch Friesland (1875-1900). Remsen ligt ± 125 km noord-westelijk van des Moines, de hoofdstad van Iowa en ± 650 km ten westen van Chicago. Een kleindochter van Joh. en Mary" woont nu nog daar op dat bedrijf: Mrs.Mary Pick, geb,. Poeckes. Van haar hebben we het destijds door Workum afgegeven verhuisbiljet terug ontvangen. Het beroep van Johannes was daarop niet ingevuld; een bewust verzuim stellig!
Ook zond zij ons nog de "gedachtenis-bidprentjes" van haar moeder Joukje (Julia), haar tante )Bertha) en beide ooms (John + Andrew) Sonsma en haar grootmoeder Jaike (Mary) Sonsma-Bergsma.

Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (John), farmer, landbouwer, geboren op 04-03-1876 te Bakhuizen (gezindte: rk), overleden op 17-04-1951 te Remsen (Iowa USA) op 75-jarige leeftijd.
   2.  Andries, geboren op 07-10-1877 te Workum, overleden op 05-04-1882 te Workum op 4-jarige leeftijd.
   3.  Joukje (Julia), boerin, geboren op 16-04-1880 te Workum, overleden op 31-12-1958 te Remsen (Iowa USA) op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd te Remsen (Iowa USA) met Jacob POECKES, farmer, landbouwer, overleden, vermoedelijk voor 1903 vertrokken uit Gaasterland.

   4.  Andries (Andrew), farmer, landbouwer, geboren op 03-11-1882 te Workum, overleden op 23-02-1962 te Remsen (Iowa USA) op 79-jarige leeftijd.
   5.  Albertus, geboren op 24-10-1884 te Workum, overleden op 14-05-1885 te Workum, 202 dagen oud.
   6.  N.N., geboren op 24-10-1884 te Workum, overleden op 24-10-1884 te Workum, 0 dagen oud, levenloos kind
.
   7.  Albertus, geboren op 24-05-1887 te Workum, overleden op 07-12-1887 te Workum, 197 dagen oud.
   8.  Albertje (Bertha), boerin, geboren op 09-11-1888 te Workum, overleden op 11-03-1977 te Remsen (Iowa USA) op 88-jarige leeftijd.

V.14    Geertje Johannis SONSMA, boerendochter, geboren op 29-10-1850 te Oudega, overleden op 03-03-1915 te Sint Nicolaasga op 64-jarige leeftijd, dochter van Johannes Aukes SONSMA (zie IV.5) en Albertje Johannes van der BLES, turfmakersdochter, boerin.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-06-1881 te Koudum, gem. Hemelumer Oldeferd. Echtgenoot is Jouke Reins BOUMA, 32 jaar oud, landbouwer, veehouder, geboren op 12-12-1848 te Oudemirdum, overleden op 24-05-1921 te Tjerkgaast op 72-jarige leeftijd, zoon van Rein Joukes BOUMA, boer, en Jantje Jans MONKELBAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertje, geboren op 29-05-1884 te Sint Nicolaasga, overleden op 28-10-1953 te Doniawerstal op 69-jarige leeftijd.
   2.  Rein, boer, geboren op 17-03-1886 te Sint Nicolaasga, Doniawerstal, overleden op 02-05-1973 te Sint Nicolaasga op 87-jarige leeftijd, begraven op 07-05-1973 te Sint Nicolaasga.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 19-05-1911 te Doniawerstal met Geertruida ROODHOFF, 25 jaar oud, geboren op 09-07-1885 te Sint Nicolaasga, Doniawerstal, overleden op 23-11-1918 te Sint Nicolaasga, Doniawerstal op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 19-10-1928 te Doniawerstal met Johanna Catharina FLEER, 34 jaar oud, geboren op 28-11-1893 te Sonnega, Weststellingwerf, overleden op 21-01-1972 te Sint Nicolaasga op 78-jarige leeftijd, begraven op 25-01-1972 te Sint Nicolaasga.
   3.  Johannes, geboren op 09-07-1889 te Doniawerstal (gezindte: rk), overleden op 09-09-1961 te Sneek op 72-jarige leeftijd, begraven te Sint Nicolaasga.
   4.  Jantje, geboren op 26-06-1891 om 09.30 uur te Sint Nicolaasga, Doniawerstal (gezindte: rk), overleden op 27-08-1930 te Sint Nicolaasga op 39-jarige leeftijd.
   5.  Wietze, geboren op 01-05-1894 om 14.00 uur te Sint Nicolaasga, Doniawerstal (gezindte: rk), overleden op 13-11-1967 te Sint Nikolaasga op 73-jarige leeftijd, begraven te Sint Nicolaasga.

V.16    Auke Johannes SONSMA, slachter te Harich, geboren op 21-08-1853 te Oudega (gezindte: rk), overleden op 04-06-1933 te Sint Nicolaasga, Doniawerstal op 79-jarige leeftijd. Op BP staat 5-6. Zoon van Johannes Aukes SONSMA (zie IV.5) en Albertje Johannes van der BLES, turfmakersdochter, boerin.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-05-1880 te Balk, Gaasterland met Stijntje Franks ZALMSTRA, 26 jaar oud, boerendochter, geboren op 03-03-1854 te Mirns en Bakhuizen, overleden op 29-01-1929 te Balk op 74-jarige leeftijd, dochter van Frank Josephs ZALMSTRA, boer, en Itskje (Idskjen) Lammerts de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertje Aukes, huishoudster, geboren op 07-05-1881 te Mirns en Bakhuizen, overleden op 14-11-1918 te Irnsum op 37-jarige leeftijd, aan de Spaanse griep.
   2.  Idskje Aukes (zie VI.20).
   3.  Johannes Aukes (zie VI.21).
   4.  Frank Aukes (zie VI.23).
   5.  Sietze Aukes (zie VI.25).
   6.  Jan Aukes (zie VI.26).
   7.  Geertje Aukes (zie VI.29).

VI.20    Idskje Aukes SONSMA, slagersdochter, geboren op 14-07-1882 te Mirns en Bakhuizen, overleden op 27-09-1971 te Joure op 89-jarige leeftijd, dochter van Auke Johannes SONSMA (zie V.16) en Stijntje Franks ZALMSTRA, boerendochter.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-05-1909 te Menaldum, Menaldummadeel met Taeke HIEMSTRA, 23 jaar oud, slager te Dronrijp, geboren op 29-08-1885 te Dronrijp, overleden op 20-11-1966 te Joure op 81-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Pieters HIEMSTRA, slager, en Baukje Taekeles van der ZWEEP, dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
   1.  Baukje, geboren op 18-08-1910 te Dronrijp, Menaldumadeel (gezindte: rk), overleden op 16-07-1980 op 69-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-05-1936 te Menaldumadeel met Bauke VALLINGA, 30 jaar oud, geboren op 09-09-1905 te Rauwerd (gezindte: rk), overleden op 01-10-1981 op 76-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden.
   2.  Christina, geboren op 26-07-1912 te Dronrijp,Menaldumadeel, overleden op 06-05-2006 te Joure op 93-jarige leeftijd, begraven op 11-05-2006 te Joure.
Gehuwd met Tjebbe de VRIES, overleden op 26-03-1972.
   3.  Hendrika, geboren op 25-12-1913 te Dronrijp (gezindte: rk), overleden op 05-07-1998 te Veenwouden op 84-jarige leeftijd, begraven te Wijtgaard.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-05-1942 te Menaldumadeel met Roeland JASPERS, 31 jaar oud, geboren op 22-01-1911 te Irnsum (gezindte: rk), overleden op 30-10-1992 op 81-jarige leeftijd, begraven te Wijtgaard.
   4.  Albertha, geboren op 08-11-1915 te Dronrijp (gezindte: rk), overleden op 05-07-1988 op 72-jarige leeftijd, begraven te Dronrijp.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-05-1942 te Menaldumadeel met Gervasius VELTMAN, 29 jaar oud, geboren op 26-10-1912 te Dronrijp, Menaldumadeel (gezindte: rk), overleden op 14-01-1967 te Leeuwarden op 54-jarige leeftijd, begraven te Dronrijp.
   5.  Augustinus T. (Auke), geboren op 22-11-1917 te Dronrijp (gezindte: rk), overleden op 28-11-1978 te Arnhem op 61-jarige leeftijd, begraven op 01-12-1978 te Elden.
Gehuwd met Dorothea (Dora) DIJKSTRA, overleden.
   6.  Petrus Franciscus (Piet), geboren op 07-08-1927 te Dronrijp, overleden op 01-08-2002 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd. Partner Jo Loozen.
Gecremeerd op 05-08-2002 te Goutum.

VI.21    Johannes Aukes SONSMA, slager te St. Nicolaasga, geboren op 09-08-1883 te Mirns en Bakhuizen, overleden op 16-09-1958 te Sint Nicolaasga op 75-jarige leeftijd, zoon van Auke Johannes SONSMA (zie V.16) en Stijntje Franks ZALMSTRA, boerendochter.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-06-1914 te Workum met Maria de JONG, 29 jaar oud, bakkersdochter, geboren op 09-02-1885 te Workum, overleden op 20-07-1965 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd. St.Nicolaasga, dochter van Johannes de JONG, bakker, en Wilhelmina de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Juliana (Mien) (zie VII.23).
   2.  Auke (zie VII.24).
   3.  Johannes Stephanus (zie VII.26).
   4.  Christina Alberta (zie VII.29).

VII.23    Wilhelmina Juliana (Mien) SONSMA, slagersdochter, geboren op 29-11-1916 te Sint Nicolaasga, Doniawerstal, overleden op 24-06-2009 te Eindhoven op 92-jarige leeftijd, dochter van Johannes Aukes SONSMA (zie VI.21) en Maria de JONG, bakkersdochter.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-08-1945 te Langweer, Doniawerstal met Grietinus Tjebbe ASMA, 30 jaar oud, zuiveltechnicus, geboren op 17-05-1915 te Idzega, overleden op 20-04-1978 te Eindhoven op 62-jarige leeftijd, zoon van Sjouke Namles ASMA, veehouder, en Minke HETTINGA, woonplaats Eindhoven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, geboren op 27-04-1946.
   2.  Monique, geboren op 27-02-1951.

VII.24    Auke SONSMA, slager te Langweer, geboren op 18-11-1918 te Sint Nicolaasga, overleden op 31-10-1974 te Sneek op 55-jarige leeftijd. Langweer, zoon van Johannes Aukes SONSMA (zie VI.21) en Maria de JONG, bakkersdochter.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-02-1945 te Langweer, Doniawerstal met Agatha Susanna NEGENMAN, 26 jaar oud, winkelmansdochter, geboren op 22-12-1918 te Sint Nicolaasga, overleden 1997, dochter van Bartele NEGENMAN, manufacturier, en Catharina Maria HEINS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Auke (zie VIII.25).
   2.  Bartele Piet (zie VIII.27).
   3.  Johannes Stephanus, chef-kok, geboren op 09-09-1948 te Sint Nicolaasga, woonplaats Heerenveen.
   4.  Catharina Wilhelmina, maatsch. werkster, geboren op 13-05-1950 te Sint Nicolaasga.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 24-08-1982 te Lelystad met Aloysius Dirk Nicolaas H.J. HUFFELS, 38 jaar oud, handelsondernemer, geboren op 23-12-1943 te Driebergen, zoon van Nicolaas HUFFELS en Henrica Gerdina Catharina Adriana Geertruida van BRUGGEN, woonplaats Lelystad.

VIII.25    Johannes Auke SONSMA, slager te Langweer, geboren op 06-11-1945 te Sint Nicolaasga, zoon van Auke SONSMA (zie VII.24) en Agatha Susanna NEGENMAN, winkelmansdochter.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-10-1971 te Sneek met Fokje HILARIUS, 20 jaar oud, winkelmedewerkster, geboren op 19-02-1951 te Harlingen, dochter van Gerrit HILARIUS en Antje (Annie) TAEKEMA, woonplaats Langweer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Auke Johannes, geboren op 24-06-1973 te Langweer.
   2.  Gerrit Albert, geboren op 10-03-1976 te Langweer.
   3.  Rutger Leonart, geboren op 20-12-1980 te Sneek.

VIII.27    Bartele Piet SONSMA, vertegenwoordiger, geboren op 01-10-1946 te Sint Nicolaasga, zoon van Auke SONSMA (zie VII.24) en Agatha Susanna NEGENMAN, winkelmansdochter.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-08-1971 te Langweer, Doniawerstal met Rinske TINGA, 20 jaar oud, geboren op 28-11-1950 te Winsum, dochter van Tiede TINGA en Sjoukje van RUITEN, woonplaats Lemmer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeroen, geboren op 21-03-1973 te Langweer.
   2.  Marloes, geboren op 04-04-1977 te Lemmer.

VII.26    Johannes Stephanus SONSMA, slager-manager, geboren op 26-12-1919 te St. Nicolaasga, overleden, zoon van Johannes Aukes SONSMA (zie VI.21) en Maria de JONG, bakkersdochter.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-08-1946 te Langweer, Doniawerstal met Maria de LANGE, 30 jaar oud, winkeliersdochter, geboren op 29-01-1916 te Sint Nicolaasga, overleden, dochter van Johannes de LANGE, kruidenier, en Anna JELLESMA, woonplaats Laren (NH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Margaretha M. (zie VIII.33).
   2.  Maria Wilhelmina Chr. (zie VIII.35).

VIII.33    Anna Margaretha M. SONSMA, slagersdochter, geboren op 18-06-1947 te Amsterdam, dochter van Johannes Stephanus SONSMA (zie VII.26) en Maria de LANGE, winkeliersdochter.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-09-1970 te Laren (NH) met Jacobus TERPSTRA, 22 jaar oud, slager te Amsterdam, geboren op 08-08-1948 te Harlingen, zoon van Epicharius (Epke) Fokkes TERPSTRA en Esther (Etty) HAARSMA, woonplaats Hilversum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michaël Stephano, geboren op 28-03-1971.
   2.  Mireille Angela, geboren op 31-12-1973.

VIII.35    Maria Wilhelmina Chr. SONSMA, slagersdochter, geboren op 08-06-1949 te Amsterdam, dochter van Johannes Stephanus SONSMA (zie VII.26) en Maria de LANGE, winkeliersdochter.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-12-1973 te Laren (NH) met Douwe George Alfons J. BRANDSMA, 28 jaar oud, manager galv. bedrijf, geboren op 19-04-1945 te Hilversum, zoon van George Ignatius BRANDSMA en Henriëtte Anna FISCHER, woonplaats Eemnes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Vivian Leontine, geboren op 08-07-1977.
   2.  Pieter Jelle Douwe, geboren op 09-02-1981.

VII.29    Christina Alberta SONSMA, slagersdochter, geboren op 27-12-1921 te St. Nicolaasga, overleden, dochter van Johannes Aukes SONSMA (zie VI.21) en Maria de JONG, bakkersdochter.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-02-1948 te Langweer, Doniawerstal met Bertus de JONG, 27 jaar oud, slager te Rotterdam, geboren op 05-01-1921 te St. Nicolaasga, overleden, zoon van Roelof Pieter de JONG, timmerman, aannemer van grondwerk., en Sietske BOSMAN, woonplaats Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, geboren op 28-11-1948.
   2.  Meindert, geboren op 07-09-1950.
   3.  Johannes, geboren op 09-10-1952.
   4.  Cecilia, geboren op 28-08-1954.

VI.23    Frank Aukes SONSMA, veehouder te Bolsward, geboren op 11-02-1886 te Harich, overleden op 17-01-1957 te Sneek op 70-jarige leeftijd. Bolsward, zoon van Auke Johannes SONSMA (zie V.16) en Stijntje Franks ZALMSTRA, boerendochter.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-05-1916 te Sneek, woonplaats Bolsward met Eke DIJKSTRA, 24 jaar oud, boerendienstmeid, geboren op 13-09-1891 te Kimswerd, overleden op 13-08-1986 te Bolsward op 94-jarige leeftijd, dochter van David DIJKSTRA, boerenknecht, landarbeider, en Oeke de HAAN, dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
   1.  Auke (zie VII.30).
   2.  Dominicus (zie VII.32).
   3.  Oeke (zie VII.36).
   4.  Christina Alberta (Stien) (zie VII.38).
   5.  Johannes (zie VII.39).
   6.  Monica Johanna (zie VII.42).
   7.  Simke Jan (zie VII.43).
   8.  Sietze (zie VII.45).
   9.  Jan Jozef (zie VII.47).

VII.30    Auke SONSMA, gemeentesecretaris, geboren op 27-02-1917 te Kubaard, overleden op 24-11-2004 te Driel op 87-jarige leeftijd, zoon van Frank Aukes SONSMA (zie VI.23) en Eke DIJKSTRA, boerendienstmeid.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-11-1947 te Witmarsum, Wonseradeel met Trijntje BROUWER, 28 jaar oud, gemeenteambt. Geboren op 05-01-1919 te Arum, overleden, dochter van Geert BROUWER w, gardenier, en Rinske WIJNALDA, woonplaats Driel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rinske Theresia (zie VIII.41).
   2.  Eveline Catharine, schade-taxateur, geboren op 15-07-1951 te Heteren.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-03-1984 te Arnhem met Bernd Wilfried Karl CIMADOM, 41 jaar oud, expediteur (luchthaven), geboren op 05-04-1942 te Frankfurt (am Main), zoon van Josef CIMADOM en Hildegard D. SILBERLING, woonplaats Karben (Dld) bij Frankfurt am Main.
   3.  Frank Anno (zie VIII.44).
   4.  Gerard Jan, burg. rijksambt. defensie, geboren op 11-04-1957 te Heteren.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-06-1988 te Pijnacker met Cornelia Monica RADSTAKE, 21 jaar oud, burg. rijksambt. defensie, geboren op 14-03-1967 te Vlaardingen, dochter van Derk Frits RADSTAKE en Gerda Cornelia CIJS, woonplaats Zoetemeer.
   5.  Irmgard Maria, fin. adm. assistente (KEMA), geboren op 30-03-1961 te Heteren, woonplaats Arnhem.

VIII.41    Rinske Theresia SONSMA, onderwijzeres/lerares, geboren op 08-03-1949 te Heteren, dochter van Auke SONSMA (zie VII.30) en Trijntje BROUWER, gemeenteambt.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 21-09-1984 te Heteren met Henk HEIKENS PLEIZIER, 37 jaar oud, civiel ingenier, geboren op 20-02-1947 te Groningen, zoon van Johannes PLEIZIER, rijksambtenaar, en Auktje Anna HEIKENS, woonplaats Oestgeest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lysanne Marije, geboren op 23-02-1985 te Leiden.
   2.  Carline Lotte, geboren op 30-03-1987 te Leiden.

VIII.44    Frank Anno SONSMA, bedrijfs. econoom (KLM), geboren op 11-12-1953 te Heteren, zoon van Auke SONSMA (zie VII.30) en Trijntje BROUWER, gemeenteambt.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-02-1981 te Heteren met Neeltje VERWEIJ, 24 jaar oud, apoth. assistente, geboren op 09-06-1956 te Arnhem, dochter van Wilhelmus Elbartus VERWEIJ en Anna van VLIET, woonplaats Maarssen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoerd Wilhelmus, geboren op 22-12-1983 te Utrecht.
   2.  Hugo Frank, geboren op 05-09-1986 te Utrecht.

VII.32    Dominicus SONSMA, bedrijfsadviseur, geboren op 23-07-1918 te Burgwerd, overleden op 13-11-1990 te Paterswolde op 72-jarige leeftijd, zoon van Frank Aukes SONSMA (zie VI.23) en Eke DIJKSTRA, boerendienstmeid.
Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op 20-12-1956 te Groningen met Allegonda Maria SCHOKKENBROEK, 25 jaar oud, hoofdverkoopster, geboren op 04-04-1931 te Groningen, overleden op 29-05-1959 te Groningen op 28-jarige leeftijd. Haren, dochter van Jan SCHOKKENBROEK, kapper, en Jozephina Maria Antonia GOORKATE.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 01-03-1962 te Coevorden met Theresia Aleida HEMEL, 30 jaar oud, kraamverzorgster, geboren op 14-04-1931 te Coevorden, dochter van Johannes Bernardus HEMEL, lid van Gedeputeerde Staten van Drenthe, en Maria Aleida GREVE, woonplaats Paterswolde.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Frank Ronald Eventius (zie VIII.49).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Raymond Mario Cosmas, assistent-accountant, geboren op 16-11-1963 te Haren.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-09-1988 te Zwolle met Janneke JANS, 28 jaar oud, bank-medewerkster, geboren op 23-04-1960 te Groningen, dochter van Jurjen JANS, fisc.econ.adv., en Aaltje BEEN, woonplaats Zwolle.

VIII.49    Frank Ronald Eventius SONSMA, winkelbediende, geboren op 15-01-1958 te Groningen, zoon van Dominicus SONSMA (zie VII.32) en Allegonda Maria SCHOKKENBROEK, hoofdverkoopster.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-06-1985 te Eelde met Anita HUTTINGA, 24 jaar oud, bejaardenhelpster, geboren op 06-02-1961 te Groningen, dochter van Jacob HUTTINGA, kruidenier, en Sara LUINING, woonplaats Winsum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sebastiaan Dominicus J., geboren op 02-05-1987 te Groningen.

VII.36    Oeke SONSMA, dienstbode, geboren op 24-04-1920 te Burgwerd (gezindte: rk), overleden op 31-08-2015 te Apeldoorn op 95-jarige leeftijd, gecremeerd op 05-09-2015 te Ugchelen, dochter van Frank Aukes SONSMA (zie VI.23) en Eke DIJKSTRA, boerendienstmeid.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-10-1948 te Bolsward met Petrus van den BERG, 34 jaar oud, timmerman, uitvoerder, geboren op 29-08-1914 te Bolsward/Exmorra (gezindte: rk), overleden op 24-06-1987 te Apeldoorn op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 29-06-1987 te Dieren, vanuit de Mariakerk te Apeldoorn, onder zijn toezicht is de Mariakerk te Apeldoorn gebouwd, hij was daar ook misdienaar, zoon van Douwe Douwes van den BERG, smid, en Sytske (Sietske) Petrus SIEMONSMA, woonplaats Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eke Christina, geboren op 14-11-1949.
   2.  Douwe Gerard, geboren op 28-11-1950.
   3.  Sietske Anna (Cita), Onderwijzeres, geboren op 06-04-1953 te Bolsward, gedoopt (rk) op 07-04-1953 te Bolsward. Franciscuskerk.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 16-06-1993 te Apeldoorn. Stadhuis Apeldoorn. Gehuwd voor de kerk op 16-06-1993 te Apeldoorn (Mariakerk) met Bernardus Antonius Albertus (Ben) POL, 51 jaar oud, Slager, keurmeester, geboren op 18-08-1941 te Twello, gedoopt (rk) op 18-08-1941 te Duistervoorde (getuige(n): Johannus van Mourik, Berendina Albertha Pol). Martinuskerk. Overleden op 22-05-2022 om 23.00 uur te Apeldoorn op 80-jarige leeftijd. Gelre Ziekenhuis.
Begraven op 30-05-2022 te Duistervoorde, Twello. Uitvaartdiens in de Mariakerk officieel de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopnemingkerk te Apeldoorn gevolgt door de begravenis op het Parochiële Kerkhof van de St. Martinuskerk te Twello.
Waar Ben bijgezet wordt in het graf waar ook zijn Opa Naris Pol begraven ligt.
Ben heeft de steen van Opa opgeknapt en opgenomen in zijn graf zodat het graf niet ontruimd is.
Ben was een groot deel van zijn leven betroken bij de Mariakerk van Apeldoorn op het koor, als misdienaar, acolie, koster en het opzetten beheer en rondleidingen in het museum in deze kerk.
Zoon van Albertus Johannes (Bertus) POL, eigenaar slagerij, slager, misdienaar, en Lamberdina Antonia (Dien) STRAATMAN, Onderwijzeres. {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-01-1964 te Apeldoorn, gehuwd voor de kerk op 28-01-1964 te Apeldoorn met Petronella Hendrika Maria (Elly) GERRITSEN, 22 jaar oud, geboren op 11-05-1941 te Apeldoorn, gedoopt (rk) op 11-05-1941 te Apeldoorn. Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming-kerk te Apeldoorn. Overleden op 11-02-1983 te Apeldoorn op 41-jarige leeftijd, gecremeerd op 15-02-1983 te Dieren. Uitvaart in de parochiekerk van de H. Teresia te Apeldoorn.
Waarna de crematie in het crematorium te Dieren. Dochter van Teunis (Teun) GERRITSEN, boerenknecht, garagehouder, en Johanna Catharina DINGEMANS.}
   4.  Christina Monica, geboren op 23-07-1954.
   5.  Frank Johannes, geboren op 11-04-1957.
   6.  Anna Ida, geboren op 24-04-1959.

VII.38    Christina Alberta (Stien) SONSMA, dienstbode, geboren op 27-01-1922 te Burgwerd, overleden, dochter van Frank Aukes SONSMA (zie VI.23) en Eke DIJKSTRA, boerendienstmeid.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12-05-1955 te Bolsward met Jacobus (Kobus) JURNA, 32 jaar oud, techn. hfd. contr. autowerkpl. Geboren op 17-12-1922 te Hoogkerk (gezindte: rk), overleden op 10-05-1993 te Hoogkerk op 70-jarige leeftijd, zoon van Sybren (Siebren) JURNA, boer, en Sietske (Sytske) BOERSMA, woonplaats Hoogkerk. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-07-1948 te Mantgum, Baarderadeel met Sjoukje DOUMA, 27 jaar oud, geboren op 17-10-1920 te Oosterwierum, Baarderadeel (gezindte: rk), overleden op 06-03-1954 te Groningen op 33-jarige leeftijd, dochter van Tjerk DOUMA en Hesseltje ALTENBURG.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoukje, geboren op 27-02-1956.

VII.39    Johannes SONSMA, chauffeur, portier, geboren op 22-04-1924 te Bolsward, overleden op 04-09-1979 te Bolsward op 55-jarige leeftijd, zoon van Frank Aukes SONSMA (zie VI.23) en Eke DIJKSTRA, boerendienstmeid.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-09-1953 te Bolsward met Maria T. TERWISSCHA van SCHELTINGA, 26 jaar oud, boerendochter, geboren op 11-07-1927 te Dronrijp, dochter van Johannes TERWISSCHA van SCHELTINGA, boer, tuinman, en Baukje BOERSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Boudina Anna M., bank-employé, geboren op 10-10-1954 te Bolsward, woonplaats Midsland.
   2.  Elly Oeke M. (zie VIII.63).
   3.  Frank Auke M., bedrijfsleider, geboren op 23-12-1957 te Bolsward.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-09-1986 te Bolsward met Sylvia Stanislawa Johanna C. HIEP, 26 jaar oud, verkoopster, geboren op 31-03-1960 te Helmond, dochter van Mathias Emiel HIEP, militair, en Cornelia REUVERS, woonplaats Dronrijp.
   4.  Anna Cecilia M., geboren op 11-07-1959 te Bolsward, woonplaats Koudum.
   5.  Joannes Jacobus M., technies ontwerper, geboren op 31-08-1960 te Bolsward, woonplaats Drachten.
   6.  Oeke Christina M., adm. medewerkster, geboren op 22-07-1962 te Bolsward, woonplaats Sneek.
   7.  Augustinus Dominicus M., tekenaar werkt. bouw, geboren op 20-12-1963 te Bolsward, woonplaats Drachten.

VIII.63    Elly Oeke M. SONSMA, adm. medewerkster, geboren op 01-01-1956 te Bolsward, dochter van Johannes SONSMA (zie VII.39) en Maria T. TERWISSCHA van SCHELTINGA, boerendochter.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-06-1979 te Bolsward met Jan REEKERS, 23 jaar oud, rijksambtenaar (tbr), geboren op 27-08-1955 te Bolsward, zoon van Popke (Paul) REEKERS, verkoper, en Akke (Akkie) BROUWER, woonplaats Wijk bij Duurstede.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paul Johannes Franciscus, geboren op 22-08-1985.
   2.  Martijn Augustinus Hendricus, geboren op 27-05-1987.
   3.  Frank Alexander Dominicus, geboren op 21-04-1989.

VII.42    Monica Johanna SONSMA, dienstbode, geboren op 06-02-1926 te Bolsward, overleden op 04-04-2003 te Bolsward op 77-jarige leeftijd, dochter van Frank Aukes SONSMA (zie VI.23) en Eke DIJKSTRA, boerendienstmeid.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-07-1952 te Bolsward met Everardus Gerardus PIJPER, 34 jaar oud, ptt ambtenaar besteller, geboren op 05-06-1918 te Akkerwoude, overleden op 05-05-2008 te Bolsward op 89-jarige leeftijd, begraven op 10-05-2008 te Bolsward, zoon van Berend PIJPER, veehouder, en Marijke SLEIVER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus, geboren op 15-07-1954.
   2.  Elia, geboren op 31-03-1961.

VII.43    Simke Jan SONSMA, chauffeur, commissionair, geboren op 10-04-1932 te Bolsward, overleden op 09-10-1991 te Bolsward op 59-jarige leeftijd, zoon van Frank Aukes SONSMA (zie VI.23) en Eke DIJKSTRA, boerendienstmeid.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-11-1957 te Sneek, Wymbritseradeel met Anna Cecilia M. HETTINGA, 25 jaar oud, boerendochter, geboren op 13-08-1932 te Tjalhuizum, dochter van Folkert Reins HETTINGA, boer, en Jitske JURNA, woonplaats Bolsward.
Uit dit huwelijk:
   1.  Julia Theresia M. (zie VIII.73).
   2.  Frank Auke Johannes, winkelbediende, geboren op 22-09-1959 te Bolsward.
   3.  Folkert Reinerus, onderwijskundige, geboren op 25-01-1961 te Bolsward.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-10-1987 te Heerenveen met Aafke van der WAL, 27 jaar oud, onderwijskundige, geboren op 30-01-1960 te Zutphen, dochter van Sipke Pieter van der WAL en Metje TANGERMAN, woonplaats Hoevelaken.
   4.  Elly Maria, lerares, geboren op 18-05-1962 te Bolsward.
   5.  Theresia Elisabeth, kleuterleidster, geboren op 07-07-1963 te Bolsward.
   6.  Auke Frank, geboren op 29-09-1964 te Bolsward, overleden op 29-09-1964 te Bolsward, 0 dagen oud.

VIII.73    Julia Theresia M. SONSMA, adm. assistente, geboren op 12-10-1958 te Bolsward, dochter van Simke Jan SONSMA (zie VII.43) en Anna Cecilia M. HETTINGA, boerendochter.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-09-1983 te Bolsward met Hermanus Petrus POSTHUMUS, 27 jaar oud, kantonnier, geboren op 01-03-1956 te Burgwerd, zoon van Laurens POSTHUMUS en Hendrika Petronella (Henderika) PALSMA, woonplaats Bolsward.
Uit dit huwelijk:
   1.  Laurens Gerben, geboren op 01-04-1987 te Sneek.

VII.45    Sietze SONSMA, bouwkundige, geboren op 18-09-1935 te Bolsward, zoon van Frank Aukes SONSMA (zie VI.23) en Eke DIJKSTRA, boerendienstmeid.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-05-1960 te Harlingen met Petronella Juliana M. van der MEER, 27 jaar oud, slagersdochter, geboren op 28-08-1932 te Harlingen, dochter van Wiepke van der MEER, slager, en Sipkje HUITENGA, dienstbode, woonplaats Hendrik Ido Ambacht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frank Willibrordus M., jurist, geboren op 17-04-1962 te Zaandam.
   2.  Winfred Franciscus M., bedrijfskunde, geboren op 03-08-1965 te Zaandam, woonplaats Rotterdam.

VII.47    Jan Jozef SONSMA, hoofdwalser, geboren op 25-06-1937 te Bolsward, zoon van Frank Aukes SONSMA (zie VI.23) en Eke DIJKSTRA, boerendienstmeid.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-12-1962 te Beverwijk met Geertruida Hendrika KONIJN, 24 jaar oud, modinette, geboren op 28-09-1938 te Beverwijk, dochter van Anthonius (Aad) KONIJN (Antonius), grondwerker, werkbaas, en Margaretha Hendrika HOOGELAND, woonplaats Beverwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franco Antonius, electronica techniek, geboren op 06-02-1964 te Beverwijk.
   2.  Manfred Jan Everardus, HTS electr. techn. Geboren op 19-04-1966 te Beverwijk.

VI.25    Sietze Aukes SONSMA, slager te Harich en Balk, geboren op 17-03-1888 te Harich, overleden op 01-03-1976 te Boxtel op 87-jarige leeftijd, zoon van Auke Johannes SONSMA (zie V.16) en Stijntje Franks ZALMSTRA, boerendochter.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-05-1916 te Balk, Gaasterland met Harmke VOGELZANG, 30 jaar oud (zie VI.1). In 1915 wordt de bakkerij van Pieter Roskam in Harich gekocht. De slagerij van Gijsbert Haarsma aan het Oosteinde 32 te Balk wordt in 1925 aangekocht. Omdat zoon Auke, in 1955 geëmigreerd naar Amerika, het niet zag zitten de slagerij over te nemen wordt in 1955 de slagerij aan de Meerweg overgenomen door Piet de Winter. Sietze Sonsma verhuisd naar een woon-winkelpand aan de van Swinderenstraat, maar blijft, ondanks zijn leeftijd van 67 jaar, als knecht werken bij Piet de Winter om de bestellingen in het dorp op te nemen.
Sietze Sonsma wordt in 1960 met zijn vrouw opgehaald door hun zoon Augustinus om in Californië vakantie te vieren. (zie de Leeuwarder Courant van 11 november 1960.)
Meer over de notariële aktes zie http://www.langsdeluts.nl/Meerweg%207.html
.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder VI.1).
 
VI.26    Jan Aukes SONSMA, slager te Lemmer, geboren op 05-04-1891 te Harich, overleden op 13-07-1979 te Sneek op 88-jarige leeftijd. Lemmer, zoon van Auke Johannes SONSMA (zie V.16) en Stijntje Franks ZALMSTRA, boerendochter.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-05-1920 te Workum met Anna Regina de JONG, 25 jaar oud, bakkersdochter, geboren op 01-11-1894 te Workum, overleden op 21-07-1967 te Sneek op 72-jarige leeftijd. Lemmer, dochter van Johannes de JONG, bakker, en Wilhelmina de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Auke Albertus (zie VII.49).
   2.  Wilhelmina Juliana (zie VII.52).
   3.  Johannes (zie VII.53).
   4.  Christina, geboren op 21-08-1927 te Lemmer, overleden op 14-04-1928 te Sneek, 237 dagen oud. Lemmer.
   5.  Christina, huishoud-assist. Geboren op 05-07-1930 te Lemmer, overleden op 26-06-1986 te Nieuwegein op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 52-jarige leeftijd op 20-09-1982 te Nieuwegein met Johannes STERK, 53 jaar oud, ambt. besteller ptt, geboren op 22-10-1928 te Bantega, overleden op 21-03-1989 te Zeist op 60-jarige leeftijd, zoon van Gerardus (Gerhardus) STERK, boer, en Wietske AGRICOLA.
   6.  Eelke (zie VII.58).

VII.49    Auke Albertus SONSMA, slager te Rotterdam, geboren op 21-04-1921 te Lemmer, overleden, zoon van Jan Aukes SONSMA (zie VI.26) en Anna Regina de JONG, bakkersdochter.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16-05-1956 te Rotterdam met Wilhelmina Maria STERK, 33 jaar oud, boerendochter, geboren op 04-05-1923 te Oosterzee, overleden, dochter van Gerardus (Gerhardus) STERK, boer, en Wietske AGRICOLA, woonplaats Bergschenhoek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Albertus M., kantoorbediende, geboren op 09-05-1957 te Rotterdam.
   2.  Wilhelmina Dorothea M. (zie VIII.86).
   3.  Gerardus Bernardus, vertegenwoordiger, geboren op 25-08-1959 te Rotterdam, woonplaats Bergschenhoek.

VIII.86    Wilhelmina Dorothea M. SONSMA, verpleegkundige, geboren op 09-05-1957 te Rotterdam, dochter van Auke Albertus SONSMA (zie VII.49) en Wilhelmina Maria STERK, boerendochter.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-02-1981 te Rotterdam met Thomas Adrianus L. MELCHING, 25 jaar oud, verpleegkundige, geboren op 15-11-1955 te Rotterdam, zoon van Leonardus MELCHING en Anna GENNISSEN, woonplaats Rotterdam (IJsselmonde).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieke, geboren op 17-12-1986.

VII.52    Wilhelmina Juliana SONSMA, slagersdochter, geboren op 17-11-1923 te Lemmer, overleden op 06-12-1997 op 74-jarige leeftijd, dochter van Jan Aukes SONSMA (zie VI.26) en Anna Regina de JONG, bakkersdochter.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-05-1955 te Lemmer, Lemsterland met Johannes Antonius WINTERMANS, 30 jaar oud, hoofdonderwijzer Borculo, geboren op 25-06-1924 te Den Haag, zoon van Jan Martinus WINTERMANS, rijtuigschilder, en Aleida Maria GARRITSEN, dienstbode, woonplaats Borculo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Christina, geboren op 23-07-1960.
   2.  Johannes Antonius, geboren op 31-01-1963.

VII.53    Johannes SONSMA, slager te Lemmer, geboren op 09-02-1926 te Lemmer, zoon van Jan Aukes SONSMA (zie VI.26) en Anna Regina de JONG, bakkersdochter.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-07-1956 te Langweer, Doniawerstal met wijntje Thecla SPIJKERMAN, 24 jaar oud, geboren op 10-08-1931 te St. Nicolaasga, dochter van Johannes (Jan) SPIJKERMAN, lijnwerker ptt, en Ruurdtje de REE, woonplaats Lemmer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rudolfina Wilhelmina M. (zie VIII.91).
   2.  Jan Johannes (zie VIII.92).
   3.  Johannes Augustinus (zie VIII.94).
   4.  Anna Maria Catharina, apoth. assistente, geboren op 22-09-1964 te Lemmer.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-05-1986 te Lemmer met Klaas OLIVIER, 23 jaar oud, agrarisch medewerker, geboren op 24-02-1963 te Rutten, zoon van Daniël OLIVIER, commissionair, en Lammechien DARWINKEL, woonplaats Vrouwenparochie.

VIII.91    Rudolfina Wilhelmina M. SONSMA, slagersdochter, geboren op 06-06-1957 te Lemmer, dochter van Johannes SONSMA (zie VII.53) en wijntje Thecla SPIJKERMAN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-06-1977 te Sneek met Gerrit DIJKHUIS, 24 jaar oud, leraar, geboren op 26-07-1952 te Uithuizen, zoon van Klaas Arie DIJKHUIS en Gerdina Huiberta JAS, woonplaats Wijk bij Duurstede.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jowan Herhard, geboren op 25-05-1979.
   2.  Arnoud Nico, geboren op 24-04-1981.
   3.  Annika Annebeth, geboren op 09-05-1984.

VIII.92    Jan Johannes SONSMA, service-monteur, geboren op 03-11-1958 te Lemmer, zoon van Johannes SONSMA (zie VII.53) en wijntje Thecla SPIJKERMAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-12-1980 te Lemmer met Antonette Antonia LOIJENS, 21 jaar oud, kraamverzorgster, geboren op 24-11-1959 te Hilvarenbeek, dochter van Wilhelmus P.J. LOIJENS en Johanna Maria J. WILLEMS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jolet Stephanie, geboren op 30-01-1985 te Sneek.
   2.  Lyan Leonie, geboren op 28-03-1987 te Lemmer.

VIII.94    Johannes Augustinus SONSMA, slager, geboren op 24-02-1960 te Lemmer, zoon van Johannes SONSMA (zie VII.53) en wijntje Thecla SPIJKERMAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-01-1983 te Sneek met Janny Johanna HUITEMA, 20 jaar oud, kapster, slagerij-assist. Geboren op 29-04-1962 te Den Haag, dochter van Johannes Gerh.B. HUITEMA en Richtje Maria HARTOG, woonplaats Lemmer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Sebastiaan, geboren op 03-02-1985 te Lemmer.
   2.  Erin Maurice, geboren op 01-04-1988 te Lemmer.

VII.58    Eelke SONSMA, verkoopleider, geboren op 01-02-1933 te Lemmer, zoon van Jan Aukes SONSMA (zie VI.26) en Anna Regina de JONG, bakkersdochter.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-07-1959 te Sneek met Theodora Maria HUITEMA, 25 jaar oud, verpleegkundige, geboren op 06-10-1933 te Sneek, dochter van Tjerk HUITEMA, melkboer, en Theresia Dorothea FOEKEMA, woonplaats De Meern (Utr).
Uit dit huwelijk:
   1.  Theresia Regina Maria, secretaresse, geboren op 27-06-1960 te Sneek, woonplaats de Meern.
   2.  Anna Christina Maria, verpleegkundige, geboren op 22-03-1962 te Sneek, woonplaats Utrecht.
   3.  Jan Augustinus Johannes, geboren op 01-06-1964 te Olst, woonplaats de Meern.
   4.  Monica Catharina Dorothea, geboren op 07-04-1966 te Olst, woonplaats de Meern.
   5.  Christina Wilhelmina, geboren op 29-09-1970 te Ols, woonplaats de Meern.

VI.29    Geertje Aukes SONSMA, slagersdochter, geboren op 24-07-1894 te Harich, overleden op 28-07-1979 te Bergen op Zoom op 85-jarige leeftijd, dochter van Auke Johannes SONSMA (zie V.16) en Stijntje Franks ZALMSTRA, boerendochter.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-05-1922 te Balk, Gaasterland met Nicolaas ZEINSTRA, 28 jaar oud, landarbeider, geboren op 30-08-1893 te Herbaijum, Ringermeer, overleden op 19-09-1977 te Heerhugowaard op 84-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus Jans ZEINSTRA, koopman te Franeker, en Catharina Gerbens BRUINSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus, geboren op 08-07-1923 te Balk.
   2.  zuster Antonius Christine Idske (Christina), geboren op 11-01-1925 te Balk (gezindte: rk), overleden op 03-11-2017 te Tilburg op 92-jarige leeftijd.
   3.  Catharina, geboren op 11-11-1926.
   4.  Augustinus, geboren op 28-08-1928.
   5.  Franciscus, geboren op 22-04-1930.
   6.  Johannes, geboren op 16-11-1932.
   7.  Gerben Sebastianus, geboren op 07-01-1934 te Medemblik, overleden op 03-12-1936 te Medemblik op 2-jarige leeftijd.

V.22    Elisabeth Johannis SONSMA, boerendochter, geboren op 18-10-1861 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 14-10-1922 te Raalte op 60-jarige leeftijd, dochter van Johannes Aukes SONSMA (zie IV.5) en Albertje Johannes van der BLES, turfmakersdochter, boerin.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 29-04-1898 te Koudum, Hemelumer Oldeferd Nrdw. Echtgenoot is Gerrit Johannes WESTENDORP, 37 jaar oud, landbouwer, tolgaarder, geboren op 18-03-1861 te Wijckel, overleden op 14-11-1932 te Hellendoorn op 71-jarige leeftijd, zoon van Johannes Gerrits WESTENDORP en Riemke Pieters HYLKEMA. Noot: Het gezin Johannes Westendorp was in april 1894 al in zijn geheel uit "Hemelum Oldephaert en Noordwolde" naar Raalte vertrokken, waar het ook weer in de landbouw/veehouderij een bestaan vond.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rimbertha, geboren op 12-02-1902 te Raalte, overleden.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-06-1932 te Heino met Johannes Antonius VELTKAMP, kleermaker, geboren ca 1900 te Heino. Johannes Veltkamp, Hendrika Hansman.
Overleden.
   2.  Johannes, landbouwer, geboren op 22-04-1903 te Raalte, gedoopt (rk) op 22-04-1903 te Raalte, overleden op 08-07-1980 te Raalte op 77-jarige leeftijd, begraven op 12-07-1980 te Nieuw Heeten.
Ondertrouwd op 07-04-1928 te Raalte, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-04-1928 te Raalte met Antonia HOLTERMAN, 24 jaar oud, geboren op 04-08-1903 te Dalfsen, gedoopt (rk) op 04-08-1903 te Lemelerveld, overleden op 16-02-1982 te Raalte op 78-jarige leeftijd, begraven op 20-02-1982 te Nieuw Heeten.

IV.8    Marten Aukes SONSMA, timmerman, slagter, geboren op 04-07-1816 te Oudemirdum, overleden op 10-09-1869 te Mirn en Bakhuizen, Gaasterland op 53-jarige leeftijd, zoon van Auke Martens SONSMA (zie III.3) en Gettje (Gertje) Johannis KOEHOORN (Geertje), winkeliersche.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-04-1839 te Balk, Gaasterland met Antje Josephs ZALMSTRA, 26 jaar oud, boerenmeid, geboren op 18-09-1812 te Mirn en Bakhuizen, overleden op 11-04-1863 te Mirns en Bakhuizen op 50-jarige leeftijd, ook als Antje Jozefs Salmstra. Dochter van Joseph Karels/Carels ZALMSTRA (Salmstra), boer, en Gettje (Geertje) Annes BANGSMA (Bangema).
Uit dit huwelijk:
   1.  Auke Martens (zie V.25).
   2.  Gettje (Getje) Martens (zie V.28).
   3.  Sytske (Sietske) Martens (zie V.30).
   4.  Annigje (Anna) (Martens) (zie V.32).
   5.  Hendrikje Martens (zie V.35).
   6.  Dieuwke Martens, geboren op 01-04-1853 te M+Bakhuizen, overleden op 07-01-1855 te M+Bakhuizen op 1-jarige leeftijd.

V.25    Auke Martens SONSMA, timmerman, slager, geboren op 12-10-1839 te M+Bakhuizen, overleden op 31-10-1894 te Bakhuizen op 55-jarige leeftijd, zoon van Marten Aukes SONSMA (zie IV.8) en Antje Josephs ZALMSTRA, boerenmeid.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-05-1863 te Balk, Gaasterland met Gooikje Pieters HIJLKEMA, 23 jaar oud, geboren op 16-06-1839 te Warns, overleden op 22-02-1893 te Bakhuizen op 53-jarige leeftijd, of Hylkema. Dochter van Petrus (Pieter) Rimmers HYLKEMA (Hijlkema) en Elisabet (liesbert) Dirks van der POL (Lijsbeth), boerin.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marten Aukes, aannemer, architect, geboren op 19-01-1865 te Mirns en Bakhuizen, Gaasterland, overleden op 27-12-1931 te Bakhuizen, Gaasterland op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-05-1890 te Balk, Gaasterland met Johanna (Anna) NEGENMAN, 21 jaar oud, geboren op 22-07-1868 te Hemelum, Hemelumer Oldeferd, overleden op 11-03-1948 te Bakhuizen, Gaasterland op 79-jarige leeftijd, dochter van Jelle Joostes NEGENMAN, arbeider, en Antje Annes van der HOFF.
   2.  Pieter Aukes, landbouwer te Hemellum, geboren op 01-08-1867 te M+Bakhuizen, overleden op 27-03-1931 te Bakhuizen op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 21-05-1910 te Sneek, Wymbritseradeel met Attje TOLSMA, 32 jaar oud, geboren op 16-03-1878 te Workum, overleden op 22-07-1934 te Bakhuizen op 56-jarige leeftijd.
   3.  Antje Aukes (zie VI.39).
   4.  Elisabeth Aukes, geboren op 25-05-1871 te M+Bakhuizen, overleden op 05-12-1873 te M+Bakhuizen op 2-jarige leeftijd.
   5.  Johannes Aukes (zie VI.41).
   6.  Rimmer Aukes, geboren op 12-01-1877 te M+Bakhuizen, overleden op 11-06-1908 te M+Bakhuizen op 31-jarige leeftijd.
   7.  Elisabeth Aukes (zie VI.45).

VI.39    Antje Aukes SONSMA, slachersdochter, geboren op 01-10-1868 te Mirns en Bakhuizen, overleden op 22-06-1948 te Sloten op 79-jarige leeftijd, dochter van Auke Martens SONSMA (zie V.25) en Gooikje Pieters HIJLKEMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-09-1893 te Balk, Gaasterland met Berend COLDEWEIJER (Coldeweyer), 29 jaar oud, stuurman, beurtschipper, geboren op 09-08-1864 te Balk (gezindte: rk), overleden op 16-11-1942 te Sloten op 78-jarige leeftijd, begraven te Balk, zoon van Anne Berends COLDEWAAYER (Coldeweyer) en Lolkjen Douwes REKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne COLDEWEYER, geboren op 03-10-1894 te Sloten, is in 1919 naar Rotterdam vertrokken maar heeft zig daar niet ingeschreven. Overleden op 10-02-1966 om 6.30 uur te Rotterdam op 71-jarige leeftijd.
   2.  Auke COLDEWEYER, geboren op 24-11-1896 te Sloten, overleden op 13-02-1918 te Sloten op 21-jarige leeftijd, begraven te Sloten.
   3.  Douwe COLDEWEYER, geboren op 14-04-1899 te Sloten, overleden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-06-1925 te Sloten met Geertruida REEKERS, 27 jaar oud, geboren op 21-04-1898 te Oenkerk, Tjerkseradeel, overleden op 21-06-1962 te Rotterdam op 64-jarige leeftijd.
   4.  Marten COLDEWEYER (Coldeweijer), timmerman, geboren op 18-12-1901 te Sloten, overleden op 14-11-1962 te Sloten op 60-jarige leeftijd, begraven te Sloten.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 14-11-1945 te Sloten met Anna ROODHOF, 23 jaar oud, geboren op 20-01-1922 te Heege, overleden op 16-04-2005 te Breda op 83-jarige leeftijd, 1 kind.
   5.  Lolkjen COLDEWEYER, geboren op 02-04-1904 te Sloten, overleden.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-08-1928 te Sloten met Ale VISSER, 24 jaar oud, geboren op 29-06-1904 te Sneek, overleden.
   6.  Gooike COLDEWEYER, geboren op 21-06-1906 te Sloten, overleden.
   7.  Elizabeth COLDEWEYER, geboren op 30-03-1910 te Sloten, overleden op 09-02-1945 te Bloemendaal op 34-jarige leeftijd.
   8.  Pieter COLDEWEYER (Coldeweijer), overleden.

VI.41    Johannes Aukes SONSMA, slager, geboren op 12-12-1874 te Mirns en Bakhuizen, Gaasterland, overleden op 03-09-1948 te Bakhuizen, Gaasterland op 73-jarige leeftijd, zoon van Auke Martens SONSMA (zie V.25) en Gooikje Pieters HIJLKEMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-11-1902 te Balk, Gaasterland met Dieuwke KONST, 24 jaar oud, winkeliersdochter, geboren op 05-11-1878 te M+Bakhuizen, overleden op 15-01-1945 te Sneek op 66-jarige leeftijd. Bakhuizen, dochter van Tjalling Andries KONST en Gooitske (Gooits) Annes van der HOF (van der Hoff).
Uit dit huwelijk:
   1.  Auke, geboren op 19-09-1903 te Bakhuizen, overleden op 26-12-1909 te Bakhuizen op 6-jarige leeftijd.
   2.  Tjalling (zie VII.79).
   3.  Martinus (Tinus) (zie VII.81).
   4.  Anna (zie VII.84).
   5.  Gooikje, religieuse, verpleging, geboren op 25-03-1914 te Bakhuizen (gezindte: rk), overleden op 21-11-1998 te Nijmegen op 84-jarige leeftijd, woonplaats Nijmegen, als zuster Dorothea, laatstelijk in Nijmegen werkzaam op de O.K. van het Radboud-ziekenhuis.
   6.  Agatha (zie VII.87).
   7.  Catharina (zie VII.89).

VII.79    Tjalling SONSMA, slager te Molkwerum, geboren op 02-12-1905 te Bakhuizen, overleden op 29-05-1986 te Bakhuizen op 80-jarige leeftijd, begraven te Bakhuizen, zoon van Johannes Aukes SONSMA (zie VI.41) en Dieuwke KONST, winkeliersdochter.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-05-1935 te Balk, Gaasterland met Joukje HAARSMA, 30 jaar oud, geboren op 19-01-1905 te Bakhuizen (gezindte: rk), overleden op 14-10-1992 op 87-jarige leeftijd, begraven te Bakhuizen, dochter van Sibbele Franzes HAARSMA, aannemer, en Jantje Jantjen BERGSMA, woonplaats Bakhuizen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Maria (zie VIII.104).
   2.  Johannes Augustinus (zie VIII.105).
   3.  Sibbele Frans (zie VIII.107).
   4.  Dorothea Maria, slagersdochter, geboren op 27-02-1946 te Molkwerum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-08-1972 te Balk, Gaasterland met Jan Ykele HOFSTRA, 24 jaar oud, magazijnmeester, geboren op 05-08-1948 te Metslawier, zoon van Sybren Tjeerd HOFSTRA, timmerman, en Antje FEENSTRA, woonplaats Bolsward.
   5.  Franciscus Martinus, fabrieksarbeider, geboren op 15-07-1947 te Molkwerum, woonplaats Bakhuizen.

VIII.104    Catharina Maria SONSMA, slagersdochter, geboren op 29-10-1938 te Molkwerum, dochter van Tjalling SONSMA (zie VII.79) en Joukje HAARSMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-06-1966 te Koudum, Hemelumer Oldeferd met Willem van TUINEN, 28 jaar oud, fabr.arbeider, geboren op 08-03-1938 te Workum, zoon van Leendert van TUINEN en Jetske NAUTA, woonplaats Sneek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonard Johan, geboren op 02-02-1972, overleden op 25-05-1986 op 14-jarige leeftijd.

VIII.105    Johannes Augustinus SONSMA, loonslager, geboren op 17-03-1940 te Molkwerum, zoon van Tjalling SONSMA (zie VII.79) en Joukje HAARSMA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-11-1965 te Koudum, Hemelumer Oldeferd met Aaltje VISSER, 22 jaar oud, geboren op 07-09-1943 te Scharl, dochter van Popke VISSER en Sjoukje Willems ZWAAN, woonplaats Stavoren.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sonja, geboren op 08-01-1967 te Stavoren.
   2.  Tjalling Otto, geboren op 22-01-1970 te Stavoren.
   3.  Joukje, geboren op 25-10-1973 te Stavoren, overleden op 06-12-1973 te Amsterdam, 42 dagen oud.

VIII.107    Sibbele Frans SONSMA, bouwvakker, geboren op 19-02-1943 te Molkwerum, zoon van Tjalling SONSMA (zie VII.79) en Joukje HAARSMA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-11-1968 te Balk, Gaasterland met Hermina Cornelia KONST, 22 jaar oud, geboren op 27-03-1946 te Bakhuizen, dochter van Pieter KONST, winkelier, en Regina van de WETERING, woonplaats Bakhuizen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Natasja Regina, geboren op 30-10-1972 te Bakhuizen.
   2.  Edwin, geboren op 27-12-1975 te Bakhuizen.

VII.81    Martinus (Tinus) SONSMA, slager te Bakhuizen, geboren op 03-07-1909 te Bakhuizen, overleden op 24-02-1982 te Bakhuizen op 72-jarige leeftijd, zoon van Johannes Aukes SONSMA (zie VI.41) en Dieuwke KONST, winkeliersdochter.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-09-1936 te Koudum, Hemelumer Oldeferd met Marijke MELCHERTS, 25 jaar oud, geboren op 05-05-1911 te Hemelum (gezindte: rk), overleden op 10-05-2002 te Sneek op 91-jarige leeftijd, begraven op 14-05-2002 te Bakhuizen, dochter van Jouke MELCHERTS, werkman, en Fokje DRAAYER (Draaijer), woonplaats Bakhuizen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Augustinus (zie VIII.112).
   2.  Dorothea Catharina (Dieuwke), slagersdochter, geboren op 08-08-1939 te Bakhuizen, overleden op 30-09-2010 te Drachten op 71-jarige leeftijd, begraven op 05-10-2010 te Bakhuizen.
   3.  Veronica Theresia, slagersdochter, geboren op 27-08-1944 te Mirns, Bakhuizen, overleden op 14-03-1999 te Sneek op 54-jarige leeftijd.
   4.  Maria Agatha (zie VIII.117).
   5.  Lucia Anna, adm. medewerster, geboren op 01-02-1950 te Bakhuizen, overleden op 22-04-2023 te Sneek op 73-jarige leeftijd, begraven op 28-04-2023 te Bakhuizen.
   6.  Anna Theresia (zie VIII.120).

VIII.112    Johannes Augustinus SONSMA, slager te Bakhuizen, geboren op 02-07-1937 te Bakhuizen (gezindte: rk), overleden op 26-12-1995 te Bakhuizen op 58-jarige leeftijd, begraven op 30-12-1995 te Bakhuizen, zoon van Martinus (Tinus) SONSMA (zie VII.81) en Marijke MELCHERTS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-08-1962 te Balk, Gaasterland met Joukje Anna KONST, 25 jaar oud, geboren op 04-03-1937 te Bakhuizen, dochter van Jan Harmens KONST en Sibbeltje HAARSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sibbelina, geboren op 30-01-1964 te Sneek.
   2.  Marijke Veronica, geboren op 16-03-1966 te Sneek.
   3.  Lydie Dorothea, geboren op 10-12-1968 te Bakhuizen.
   4.  Martina Jeanette, geboren op 20-08-1973 te Sneek.

VIII.117    Maria Agatha SONSMA, slagersdochter, geboren op 07-09-1946 te Bakhuizen, dochter van Martinus (Tinus) SONSMA (zie VII.81) en Marijke MELCHERTS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1970 te Lemmer met Jentje van der WERVE, 26 jaar oud, tegelzetter, geboren op 02-10-1943 te Lemmer, zoon van Pieter Jacobus Cornelis van der WERVE, caféhouder, en Harmina Catharina (Mientje) den OTTER (Otter).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijke Harmina, geboren op 05-06-1970.
   2.  Pieter Martinus, geboren op 27-06-1974.

VIII.120    Anna Theresia SONSMA, verpleegkundige, geboren op 03-10-1952 te Bakhuizen, dochter van Martinus (Tinus) SONSMA (zie VII.81) en Marijke MELCHERTS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-11-1974 te Harlingen met Fedde Jan LENTING, 23 jaar oud, loodgieter, geboren op 12-05-1951 te Leeuwarden, overleden op 12-10-1983 te Harlingen op 32-jarige leeftijd, zoon van Jan LENTING en Elisabeth VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martin Johannes, geboren op 30-06-1977.
   2.  Robert, geboren op 19-07-1978.
   3.  Erwin, geboren op 05-05-1982.

VII.84    Anna SONSMA, slagersdochter, geboren op 27-04-1912 te Bakhuizen, overleden op 09-02-2004 te Sneek op 91-jarige leeftijd, begraven op 13-02-2004 te Sneek, dochter van Johannes Aukes SONSMA (zie VI.41) en Dieuwke KONST, winkeliersdochter.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-05-1937 te Balk, Gaasterland met Jan ten DAM, 26 jaar oud, bakker te Sneek, geboren op 13-08-1910 te Hemelum, overleden op 05-10-1980 te Sneek op 70-jarige leeftijd, zoon van Durk ten DAM, werkman, en Aaltje van der WERF, woonplaats Sneek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk, geboren op 04-04-1938.
   2.  Johan, geboren op 12-07-1942.
   3.  Theo, geboren op 30-11-1943.
   4.  Tjalling, geboren op 09-01-1945.
   5.  Jozef, geboren op 01-10-1947.
   6.  Dorothea, geboren op 22-08-1950.
   7.  Rennie, geboren op 29-09-1951.
   8.  Alida, geboren op 05-10-1952.

VII.87    Agatha SONSMA, slagersdochter, geboren op 18-11-1917 te Bakhuizen (gezindte: rk), overleden op 20-03-1996 op 78-jarige leeftijd, begraven te Bakhuizen, dochter van Johannes Aukes SONSMA (zie VI.41) en Dieuwke KONST, winkeliersdochter.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-06-1943 te Balk, Gaasterland met Frans HAARSMA, 27 jaar oud, timmerman, geboren op 08-08-1915 te Bakhuizen (gezindte: rk), overleden op 22-05-1990 op 74-jarige leeftijd, begraven te Bakhuizen, zoon van Sibbele Franzes HAARSMA, aannemer, en Jantje Jantjen BERGSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dorothea, geboren op 10-02-1947.
   2.  Hannie, geboren op 16-08-1948.
   3.  Sibbele, geboren op 25-03-1951.
   4.  Johannes, geboren op 14-10-1953.
   5.  Theodorus, geboren op 12-01-1956.
   6.  Francisca, geboren op 20-10-1959.

VII.89    Catharina SONSMA, huishoudster, geboren op 24-02-1920 te Bakhuizen (gezindte: rk), overleden op 12-09-2003 te Bolsward op 83-jarige leeftijd, dochter van Johannes Aukes SONSMA (zie VI.41) en Dieuwke KONST, winkeliersdochter.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 17-04-1958 te Hoofddorp, Haarlemmermeer met Jan van de POLDER, 49 jaar oud, burg. ambt. defensie, geboren op 21-10-1908 te Sommelsdijk, overleden op 05-12-1972 te Zwanenburg op 64-jarige leeftijd, zoon van Klaas van de POLDER, veldarbeider, en Cornelia van den DOEL, woonplaats Sassenheim.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes, geboren op 17-03-1959.

VI.45    Elisabeth Aukes SONSMA, slagersdochter, geboren op 19-10-1878 te Mirns en Bakhuizen (gezindte: rk), overleden op 13-02-1942 te Bakhuizen op 63-jarige leeftijd, begraven te Bakhuizen, dochter van Auke Martens SONSMA (zie V.25) en Gooikje Pieters HIJLKEMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1903 te Balk, Gaasterland met Johannes Bauke BULT, 26 jaar oud, werkman, winkelier, geboren op 04-01-1877 te Harich (gezindte: rk), overleden op 14-06-1963 te Bakhuizen op 86-jarige leeftijd, begraven te Bakhuizen, zoon van Bauke Pieters BULT, werkman, en Jeltje Johannes PORTYK (Portiek).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gooikje, geboren op 08-03-1904 te Gaasterland (gezindte: rk), overleden op 11-07-1994 te Balk op 90-jarige leeftijd, begraven te Balk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-06-1930 te Gaasterland met Douwe DRAAYER (Draaijer), 23 jaar oud, geboren op 09-11-1906 om 10.00 uur te Heeg, Wymbritseradeel (gezindte: rk), overleden op 11-12-1980 op 74-jarige leeftijd, begraven te Balk.
   2.  Jeltje, geboren op 21-10-1905 te Gaasterland (gezindte: rk), overleden op 22-01-1995 op 89-jarige leeftijd, begraven te Sint Nicolaasga.
   3.  Bauke, geboren op 17-08-1907 te Bakhuizen (gezindte: rk), overleden op 21-11-1981 te Sneek op 74-jarige leeftijd.
   4.  Auke, geboren op 21-09-1909 te Gaasterland (gezindte: rk), overleden op 26-02-1963 op 53-jarige leeftijd, begraven te Bakhuizen.
   5.  Antje (Anna), geboren op 01-10-1911 te Mirns (gezindte: rk), overleden op 20-02-1978 te Sneek op 66-jarige leeftijd, begraven op 23-02-1978 te Sint Nicolaasga.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-07-1941 te Gaasterland met Martinus AGRICOLA, 35 jaar oud, geboren op 28-03-1906 te Sint Nicolaasga (gezindte: rk), overleden op 25-11-1972 te Sneek op 66-jarige leeftijd, begraven te Sint Nicolaasga.
   6.  Tjeerd, schilder, geboren op 04-08-1914 te Mirns en Bakhuizen (gezindte: rk), overleden op 02-03-2005 te Alkmaar op 90-jarige leeftijd, begraven te Alkmaar.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-07-1941 te Gaasterland met Klaaske van der WAL, 22 jaar oud, geboren op 17-07-1918 te Gaasterland (gezindte: rk), overleden op 31-07-2012 te Zuid-Scharwoude op 94-jarige leeftijd, begraven te Alkmaar.
   7.  Marten, geboren op 10-09-1916 te Mirns en Bakhuizen (gezindte: rk), overleden op 04-10-1983 te Alkmaar op 67-jarige leeftijd, begraven te Oudorp.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-08-1943 te Alkmaar met Maria LOUTER, 26 jaar oud, geboren op 07-05-1917 te Alkmaar (gezindte: rk), overleden op 06-03-1989 te Alkmaar op 71-jarige leeftijd, 8 kinderen.

   8.  Pieter, geboren op 12-06-1918 te Bakhuizen (gezindte: rk), overleden op 30-09-1974 te Lemmer op 56-jarige leeftijd, begraven te Lemmer.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-05-1946 te Alkmaar met Cornelia Maria (Corrie) LOUTER, 21 jaar oud, geboren op 12-02-1925 te Alkmaar (gezindte: rk), overleden op 21-02-1982 te Lemmer op 57-jarige leeftijd, begraven te Lemmer, 10 kinderen.
   9.  Rimke, geboren op 12-06-1918 te Mirns en Bakhuizen (gezindte: rk), overleden op 30-03-2006 te Noordbergum op 87-jarige leeftijd.
   10.  Johannes, geboren op 09-07-1920 te Rijs, Mirns en Bakhuizen (gezindte: rk), overleden op 30-03-1991 te Sneek op 70-jarige leeftijd, begraven te Bakhuizen.
   11.  Elisabeth, geboren op 25-09-1922 te Rijs, Gaasterland, Sloten (gezindte: rk), overleden op 09-11-2007 te Schoterland, Heerenveen op 85-jarige leeftijd, begraven te Bakhuizen.
Gehuwd 1951 met Nicolaas Gerardus HUITEMA, geboren op 16-06-1920 te Bakhuizen, Gaasterland (gezindte: rk), overleden op 03-11-1994 te Joure, Haskerland op 74-jarige leeftijd, begraven te Bakhuizen.

V.28    Gettje (Getje) Martens SONSMA, slagersdochter, geboren op 26-10-1841 te M+Bakhuizen, overleden op 11-03-1915 te M+Bakhuizen op 73-jarige leeftijd, dochter van Marten Aukes SONSMA (zie IV.8) en Antje Josephs ZALMSTRA, boerenmeid.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-06-1867 te Balk, Gaasterland met Pieter Fimmes NAGELHOUT, 25 jaar oud, werkman, geboren op 01-01-1842 te Mirns en Bakhuizen, overleden op 08-03-1928 te Mirns en Bakhuizen op 86-jarige leeftijd, zoon van Femme Berends NAGELHOUT, werkman, en Trijntje Pieters VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje, geboren op 26-05-1868 te Mirns en Bakhuizen, overleden op 21-04-1935 te Mirns en Bakhuizen, Gaasterland op 66-jarige leeftijd. Vermoedelijk, verdere gegevens ontbreken in genlias. Weduwe.
   2.  Trijntje, geboren op 19-07-1870 te Mirns en Bakhuizen, Gaasterland, overleden op 05-04-1942 te Mirns en Bakhuizen, Gaasterland op 71-jarige leeftijd, vermoedelijk, verder geen gegevens in genlias.
   3.  Fimme, geboren op 16-01-1874 te Mirns, overleden op 23-01-1956 te Venray op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-06-1901 te Gaasterland met Geeske Harmens VOGELZANG, 29 jaar oud, geboren op 22-02-1872 te Bakhuizen, overleden op 25-03-1922 te Nijmegen op 50-jarige leeftijd.
   4.  Martje Pieters, geboren op 23-08-1876 te Mirms en Bakhuizen, Gaasterland, overleden op 23-03-1958 te Drachten op 81-jarige leeftijd.
   5.  Marten, geboren op 01-01-1880 te Mirns, overleden op 10-12-1949 te Lemmer op 69-jarige leeftijd, begraven te Lemsterland, Lemmer, relatie met Jantje Galama en 4 kinderen.

V.30    Sytske (Sietske) Martens SONSMA, slagersdochter, geboren op 23-04-1844 te Mirns en Bakhuizen, Gaasterland, overleden op 03-03-1892 te Sondel, Gaasterland op 47-jarige leeftijd, dochter van Marten Aukes SONSMA (zie IV.8) en Antje Josephs ZALMSTRA, boerenmeid.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-11-1869 te Balk, Gaasterland met Folkert Sjoerds JELLESMA, 30 jaar oud, boerenknecht, geboren op 02-06-1839 te Nijega, Hemelumer Oldeferd, overleden op 14-10-1909 te Sondel, Gaasterland op 70-jarige leeftijd, zoon van Sjoerd Folkerts JELLESMA en Hendrikjen Johannes KOOIKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoerd, geboren op 22-09-1870 te Gaasterland, overleden op 24-03-1915 te Gaasterland op 44-jarige leeftijd.
   2.  Antje, geboren op 12-01-1876 te Gaasterland, overleden op 25-05-1920 te Wymbritseradeel op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-05-1901 te Wymbritseradeel met Gerben HETTINGA, 28 jaar oud, geboren op 19-10-1872 te Heeg, Wymbritseradeel, overleden op 07-05-1946 te Weststellingwerf op 73-jarige leeftijd, 4 kinderen.
   3.  Hendrikje Folkerts, geboren op 17-02-1878 te Sondel, Gaasterlan-Sleat (gezindte: rk), overleden op 14-02-1924 te Bakhuizen, Gaasterlan-Sleat op 45-jarige leeftijd, begraven te Bakhuizen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-05-1906 te Gaasterland met Pieter Johannesz POSTMA, 32 jaar oud, veehouder, geboren op 20-08-1873 te Oudemirdum, Gaasterland, overleden op 23-08-1947 om 07.30 uur te Oudemirdum, Gaasterland op 74-jarige leeftijd.
   4.  Marten Folkerts, geboren op 20-03-1880 te Sondel, Gaasterland, overleden op 09-01-1946 te Workum op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-05-1910 te Workum met Aukje Lammerts TOLSMA, 33 jaar oud, geboren op 14-10-1876 te Workum, overleden op 18-06-1941 te Workum op 64-jarige leeftijd, 5 kinderen.
   5.  Feikje Folkerts, geboren op 07-02-1883 te Sondel (gezindte: rk), overleden op 15-09-1975 te Sint Nicolaasga op 92-jarige leeftijd, begraven te Sint Nicolaasga.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-05-1909 te Sloten, Gaasterland met Tjitske (Tjitse) Arjen RIJPKEMA, 27 jaar oud, geboren op 20-06-1881 te Sint Nicolaasga, Doniaga (gezindte: rk), overleden op 21-03-1970 te Wijckel op 88-jarige leeftijd, begraven te Sint Nicolaasga.
   6.  Dieuwke, geboren op 14-12-1884 te Gaasterland, Sloten, overleden op 22-04-1885 te Sondel, Gaasterland, Sloten, 129 dagen oud.

V.32    Annigje (Anna) SONSMA (Martens), dienstmeid, kasteleinse, geboren op 12-03-1846 te Mirns en Bakhuizen, Gaasterland, overleden op 24-12-1915 te Sneek op 69-jarige leeftijd, dochter van Marten Aukes SONSMA (zie IV.8) en Antje Josephs ZALMSTRA, boerenmeid.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 22-11-1872 te Sneek, Wymbritseradeel met Jelle KAMSTRA (Kampstra), 24 jaar oud, koemelker, kastelein, geboren op 13-10-1848 te Woudsend, overleden op 30-08-1876 te Teroele op 27-jarige leeftijd, zoon van Jilke (Eelke) Jelles KAMPSTRA (Kamstra) en Froukjen (Froukje) Andries de JONG.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 02-07-1877 te Langweer, Doniawerstal met Willem van der ZEE, 39 jaar oud, kuiper, pakhuisknecht, geboren op 09-05-1838 te Workum, overleden op 07-08-1900 te Workum op 62-jarige leeftijd, zoon van Harmen (Symons) Siemons van der ZEE (Simons), boerenknecht, en Tytje (Tietje) Baukes de BOER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Eelke KAMPSTRA, geboren op 20-08-1873 te Woudsend, Wymbritseradeel, overleden op 25-05-1955 te Workum op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14-05-1904 te Workum, Nijefurd met Janke Piers de JONG, 29 jaar oud, geboren op 31-03-1875 te Workum, overleden op 22-06-1934 om 15.30 uur te Franeker op 59-jarige leeftijd, wonende te Workum.
   2.  Martinus Jelles KAMPSTRA, geboren op 28-06-1875 te Teroele (gezindte: rk), overleden op 03-10-1960 te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-05-1897 te Workum met Rooske ANDELA, 21 jaar oud, geboren op 06-02-1876 te Bolsward, overleden op 30-08-1950 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden, 5 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Juliana, geboren op 27-07-1877 te Langweer, Doniawerstal, overleden op 14-06-1880 te Workum op 2-jarige leeftijd.
   4.  Petronella (Tietje), geboren op 13-09-1879 te Teroele, huize Het Station. Gedoopt (rk) op 14-09-1879 te Woudsend, overleden op 18-07-1943 te Weesp op 63-jarige leeftijd, begraven op 22-07-1943 te Weesp.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-11-1900 te Sneek met Hermanus DEDEN, 22 jaar oud, geboren op 04-03-1878 te Sneek (gezindte: rk), overleden op 07-01-1921 te Sneek op 42-jarige leeftijd, begraven op 10-01-1921 te Sneek, 10 kinderen.
   5.  Anna, geboren op 13-11-1883 te Workum, overleden op 17-12-1959 te Sneek op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-10-1909 te Sneek met Jakob MEYER, 25 jaar oud, geboren op 29-11-1883 te Sneek, overleden op 03-11-1958 te Sneek op 74-jarige leeftijd.

V.35    Hendrikje Martens SONSMA, slagersdochter, geboren op 19-02-1849 te Mirns en Bakhuizen, Gaasterland, overleden op 19-03-1929 te Mirns en Bakhuizen, Gaasterland op 80-jarige leeftijd, dochter van Marten Aukes SONSMA (zie IV.8) en Antje Josephs ZALMSTRA, boerenmeid.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-06-1874 te Balk, Gaasterland met Lieuwe Annes van der HOFF, 29 jaar oud, timmerman te Bakhuizen, geboren op 14-08-1844 te Hichtum, Wonseradeel, overleden op 04-09-1917 te Mirns en Bakhuizen, Gaasterland op 73-jarige leeftijd, zoon van Anne Lieuwes van der HOFF (vn der Hof), timmermansknecht, en Dieuwke Pieters REEKERS (Rekers).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje, geboren op 04-07-1875 te Gaasterland, overleden op 20-04-1964 te Venlo op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-06-1903 te Sloten met Hermanus Joannes SMITS, 29 jaar oud, geboren op 31-03-1874 te Laren, Gld, overleden op 16-04-1954 te Venlo op 80-jarige leeftijd.
   2.  Anne, geboren op 28-12-1877 te Gaasterland, overleden op 15-01-1878 te Gaasterland, 18 dagen oud.
   3.  Anne, geboren op 01-01-1879 te Gaasterland, aangifte 2-1-1879. Overleden op 01-11-1938 te Gaasterland op 59-jarige leeftijd.
   4.  Dieuwke, geboren op 29-03-1881 te Bakhuizen, Gaasterland, overleden op 10-01-1966 te Bakhuizen, Gaasterland op 84-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 02-06-1906 te Bakhuizen, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-06-1906 te Rijs met Tjeerd Baukes BULT, 25 jaar oud, geboren op 30-11-1880 te Harich, Gaasterland, overleden op 07-08-1954 te Bakhuizen, Gaasterland op 73-jarige leeftijd, 7 kinderen.
   5.  Martje (Martha), geboren op 21-01-1892 om 11.00 uur te Mirns en Bakhuizen, Gaasterland (gezindte: rk), overleden op 08-11-1972 te Bolsward op 80-jarige leeftijd, begraven te Bakhuizen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-02-1920 te Gaasterland met Marten van der ZEE, 32 jaar oud, geboren op 08-08-1887 te Mirns en Bakhuizen (gezindte: rk), overleden op 12-07-1966 op 78-jarige leeftijd, begraven te Bakhuizen.

III.6    Jantieje (Jantie) Martens SONSMA (Zonstra), naaister, geboren op 20-10-1785 te Oudemirdum, overleden op 09-01-1832 te Oudemirdum op 46-jarige leeftijd, dochter van Marten Aukes ZONSMA (zie II.1) en Neeltje (Jans) Johannes, naaister.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-03-1816 te Balk, Gaasterland met Harmen Hendriks IJZENBERG (Yzenberg), 35 jaar oud, werkman, geboren op 05-10-1780 te Thulen (D), overleden op 15-04-1828 te Oudemirdum op 47-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henderikus, geboren op 03-10-1815 te Gaasterland, overleden op 30-06-1816 te Gaasterland, 271 dagen oud, begraven op 03-07-1816.
   2.  Neeltje Harmens, geboren op 30-11-1816 te Oudemirdum, Gaasterland, overleden op 25-07-1866 te Workum op 49-jarige leeftijd.
   3.  Trijntje Harmens, geboren op 20-11-1818 te Oudemirdum, Gaasterland, overleden op 03-12-1901 te Workum op 83-jarige leeftijd, weduwe.
   4.  Hendrikje Harmens, geboren op 17-10-1821 te Oudemirdum, Gaasterland, overleden op 21-03-1869 te Workum op 47-jarige leeftijd, vermoedelijk, genlias weinig info.
   5.  Martje (Maartje), geboren op 05-04-1824 te Oudemirdum, overleden op 15-03-1909 te Workum op 84-jarige leeftijd, weduwe.

III.8    Janke Martens SONSMA (Zonsma), naaister, geboren op 30-07-1788 te Oudemirdum, overleden op 26-04-1835 te Oudemirdum op 46-jarige leeftijd, dochter van Marten Aukes ZONSMA (zie II.1) en Neeltje (Jans) Johannes, naaister.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-05-1820 te Balk met Jan Bouwes JONGSTRA, 28 jaar oud, werkman, geboren op 20-07-1791 te Oudemirdum, overleden op 27-02-1848 te Workum op 56-jarige leeftijd, verdronken in de trekvaart te Workum, zoon van Bouwe Jans JONGSTRA en Marijke Kornelis NIJEGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bouwe, geboren op 16-11-1823, overleden op 09-09-1893 te Workum op 69-jarige leeftijd, verdere gegevens ontbreken, wel gehuwd.
   2.  Marten, geboren op 07-08-1824 te Oudemirdum, Gaasterland, 8-8 aangifte data. Overleden op 21-08-1824 te Oudemirdum, Gaasterland, 14 dagen oud.
   3.  Marijke Jans, geboren op 10-11-1825 te Oudemirdum, Gaasterland, gedoopt op 12-11-1825 te Oudemirdum, Gaasterland, overleden op 25-04-1903 te Workum op 77-jarige leeftijd, verdere gegevens ontbreken, gehuwd.
   4.  Neeltje, geboren op 27-05-1829 te Oudemirdum, overleden op 28-05-1896 te Workum op 67-jarige leeftijd, gehuwd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-05-1853 te Workum met Anske Pieters VELTMAN, 22 jaar oud, geboren op 05-06-1830 te Workum, overleden op 16-02-1906 te Workum op 75-jarige leeftijd.
   5.  Marten, geboren op 30-08-1832 te Oudemirdum, Gaasterland, overleden op 01-10-1832 te Oudemirdum, Gaasterland, 32 dagen oud. Workum.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software